Stańkowa: woda dla szkoły już czysta

Stańkowa: woda dla szkoły już czysta

13 września ujęcie wody dla Szkoły Podstawowej w Stańkowej (gmina Łososina Dolna) zostało unieruchomione. W próbkach, które zostały z niego pobrane, wykryto bakterie niebezpieczne dla zdrowia. W ostatnich dniach przeprowadzono kolejne badanie i tym razem wyniki były zadowalające.

Kiedy w próbkach wody z ujęcia w Stańkowej wykryto obecność bakterii grupy coli oraz enterokoków kałowych, zostało ono niezwłocznie zamknięte. W celu uzdatnienia wody przeprowadzono niezbędne zabiegi higieniczno-sanitarne.

21 września w Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej i Badań Środków Spożywczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostały ponowne badania.

Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, analiza nowych próbek nie wykazała już obecności bakterii. Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego i zdatna do spożycia.

Ujęcie już działa.

Zaopatruje ono w wodę Szkołę Podstawową w Stańkowej.