Sądecka Infrastruktura Miejska do likwidacji. Audyt wykazał szereg nieprawidłowości

Brak podstawowych mechanizmów i dokumentacji w zakresie zarządzania, zawarcie umów na usługi prawne na kwotę 97 tys. 599 zł w ciągu trzech lat, 18 tys. zł przeznaczone na konsultacje mailowe i telefoniczne realizowane z Katowic, działania niezgodne z wewnętrznym regulaminem, brak procedur zawierania umów i niekorzystne zapisy w umowach, brak procedur oceny celowości dokonywanych wydatków, brak procedur zakupowych, brak procedur i regulaminów w tym antykorupcyjnych i etycznych, brak transparentności procesów rekrutacyjnych, awansowych i nagradzania oraz nieracjonalne działania w powiązaniu z Urzędem Miasta – to kilka z wielu nieprawidłowości, które wykazał  audyt przeprowadzony w Sądeckiej Infrastrukturze Miejskiej. Wyniki kontroli zaprezentowano dziś … Czytaj dalej Sądecka Infrastruktura Miejska do likwidacji. Audyt wykazał szereg nieprawidłowości