Senator Stanisław Kogut może usłyszeć zarzut popełnienia trzech przestępstw

Dziś przed południem informowaliśmy o akcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzonej w domu senatora Stanisława Koguta, w związku z zatrzymaniem jego syna Grzegorza, który miał dopuścić się korupcji. Oprócz Grzegorza K. zatrzymano cztery inne osoby. Teraz sam senator może zostać zatrzymany w związku z rzekomym popełnieniem trzech przestępstw. 

O porannym zatrzymaniu Grzegorza K. pisaliśmy TUTAJ

Na podstawie materiału dowodowego w postaci podsłuchów i zeznań świadków, w maju bieżącego roku prokuratura zdecydowała o wszczęciu postępowania .

„Prokuratura wspólnie z CBA ustaliła, że materiał uzasadnia skierowanie do Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej – zgodnie z Ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz przepisów Kodeksu postępowania karnego – wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora RP Stanisława Koguta, którego nazwisko pojawia się w związku z korupcyjnym działaniem zatrzymanych rano osób” –  informuje Prokuratura Krajowa.

Jeżeli Marszałek wyda zgodę, senatorowi RP Stanisławowi Kogutowi zostaną przedstawione zarzuty związane z dokonaniem trzech przestępstw o charakterze korupcyjnym.

Pierwsze z nich dotyczy przyjęcia przez senatora miliona złotych.  ,,Senator miał  (…) w okresie co najmniej od 17 sierpnia 2016 roku do stycznia 2017 roku pośredniczyć w załatwianiu sprawy administracyjnej. Miał on wywrzeć wpływ na wydanie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego, które dotyczyło wpisania do rejestru zabytków budynku dawnego hotelu Cracovia i kina Kijów w Krakowie. W zamian za to miał przyjąć obietnicę udzielenia mu korzyści majątkowej znacznej wartości, w kwocie 1 miliona złotych. Połowa tych pieniędzy została przyjęta w formie  darowizny wpłaconej na rzecz Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, w której senator pełnił funkcję prezesa zarządu.„- informuje PK.

Drugi zarzut dotyczy przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 170 tysięcy złotych w zamian za wywarcie wpływu na prezesa zarządu i członków zarządu PKP S.A. w zakresie podjęcia decyzji dotyczącej jednej z umów zawartych pomiędzy PKP, a innym podmiotem gospodarczym. Dzięki tej umowie krakowska firma miała dostać 4 400 000 zł, jako udział w kosztach prowadzonej inwestycji rozbudowy dworca autobusowego w Krakowie.

Trzeci zarzut odnosi się do przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za pomoc skazanemu.  Senator miał być pośrednikiem i angażować się w sprawy penitencjarne skazanego za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

,, Powołując się na wpływy w Areszcie Śledczym w Krakowie, senator miał pośredniczyć w zamianie sposobu odbywania kary przez skazanego na lżejszy system – półotwarty, w zamian za korzyść majątkową o wartości, co najmniej 24 tysięcy złotych w postaci wyposażenia oświetlenia obiektów sportowych należących do Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym…”- informuje Prokuratura Krajowa.

Co więcej, 28 kwietnia 2016 roku komisja penitencjarna Aresztu Śledczego w Krakowie faktycznie podjęła decyzję o skierowaniu skazanego do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Więcej informacji na ten temat przedstawimy wkrótce na dts24.pl

Fot. Tatiana Biela
Źródło: Prokuratura Krajowa

 

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.