Ścieżka rowerowa ma połączyć dwa mosty i cztery gminy: dwa Sącze, Chełmiec i Podegrodzie

Ścieżka rowerowa ma połączyć dwa mosty i cztery gminy: dwa Sącze, Chełmiec i Podegrodzie

Można już jeździć ścieżką rowerową, która rozpoczyna się w Świniarsku przy Centrum Aktywnego Wypoczynku i biegnie w stronę Nowego Sącza. Na otwarcie niewielkiego odcinka drogi rowerowej wójt Chełmca zaprosił gospodarzy gmin – sąsiadek: prezydenta Nowego Sącza, Ludomira Handzla oraz wójta gminy Podegrodzie – Stanisława Banacha. Zaproszenie nie było przypadkowe. Panowie mają plan, aby ścieżka połączyła trzy gminy i dwa mosty. Chcą ją rozbudować tak, aby powiodła wałami przeciwpowodziowymi wzdłuż lewego brzegu Dunajca – od mostu heleńskiego do obwodnicy Podegrodzia i połączyła się z istniejącą drogą rowerową wiodącą od mostu św. Kingi w Starym Sączu.

– Podpisaliśmy list intencyjny w sprawie budowy kolejnego fragmentu ścieżki w stronę Nowego Sącza i Podegrodzia. Plan jest taki, żeby ta ścieżka połączyła most heleński z mostem świętej Kingi – powiedział wójt gminy Chełmiec Bernard Stawiarski.

– Chętnie przyłączamy się do inicjatywy wójta gminy Chełmiec i prezydenta Nowego Sącza – mówił wójt gminy Podegrodzie Stanisław Banach. –To bardzo istotna inwestycja.

Podpisane porozumienie trafi teraz na biurko Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego. W planach jest budowa trzykilometrowego odcinka ścieżki rowerowej na terenie Miasta Nowego Sącza od mostu heleńskiego w kierunku Świniarska i czterech kilometrów ścieżki na terenie gminy Podegrodzie w kierunku starosądeckiego mostu świętej Kingi.

W ramach testowania nowego odcinka ścieżki w Świniarsku prezydent i dwóch wójtów przemierzyło ją na elektrycznych hulajnogach.

 

 

Share on twitter
Share on facebook