Sądeckie Dni Godności Osób Niepełnosprawnych

Sądeckie Dni Godności Osób Niepełnosprawnych

W dniach od 29 maja do 2 czerwca w Nowym Sączu odbędą się Sądeckie Dni Godności Osób Niepełnosprawnych, których organizatorem jest Zespół Szkół nr 5 – Specjalnych. Patronat nad imprezą objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak.

Głównym celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby z niepełnosprawnościami, które każdego dnia stawiają czoła własnym ograniczeniom, pokonują trudy codziennej egzystencji.  To wyjątkowy czas, kiedy mieszkańcy Sądecczyzny, będą mieli okazję przekonać się jak kreatywne i utalentowane są osoby z niepełnosprawnościami. Po raz pierwszy planujemy w naszym mieście obchodzić Dni Godności w sposób, który sprzyjać będzie integracji Osób Niepełnosprawnych z lokalnym środowiskiem, aktywizacji oraz promowaniu ich twórczości i talentów.

Wydarzenie to ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych,
a szczególnie osoby niepełnosprawne (bez względu na wiek) oraz ich rodziny, opiekunów i nauczycieli.

Share on twitter
Share on facebook