Sądecki magistrat rozwiązuje problem wywozu szamb

Od września tego roku Urząd Miasta przejmie od mieszkańców obowiązek opróżniania zbiorników na nieczystości płynne. Usługę będzie realizować firma NOVA. Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Nowego Sącza uchwałą, stawka za 1 metr sześcienny odbieranych nieczystości wyniesie 15 zł, a rozliczenie poprzez wystawioną fakturę będzie odbywało się w cyklu miesięcznym.

Jest to pierwszy tego typu system w skali kraju. Swoim zasięgiem obejmie całą gminę – mówi Wojciech Piech, zastępca prezydenta miasta. – Nadrzędnym celem projektu jest likwidacja patologicznej praktyki nielegalnego odprowadzania nieczystości do gleby i wód gruntowych.  

Jak podkreśla Wojciech Piech, to pionierska w skali kraju inicjatywa samorządu, który bierze na siebie obowiązek odbioru nieczystości ciekłych.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza, mieszkańcy będą musieli zapewnić w terminie wskazanym w harmonogramie, swobodny dostęp do zbiorników z nieczystościami ciekłymi, umożliwiając ich opróżnienie.

W sytuacji, gdy budynek został podłączony do sieci kanalizacyjnej  należy o tym poinformować Urząd Miasta.

Wszelkie informacje w tej kwestii można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza – ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz, pok. 205 i 206, tel. 18 44 86 752, 18 44 86 762, fax. 18 4486 755, a także w spółce NOVA –  tel. 18 400 03 05.

fot.wiki

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.