Stowarzyszenie Sądecki Elektryk wśród kandydatów do nagrody „Kryształy Soli 2017”

Cenni, wyjątkowi, godni naśladowania – tacy właśnie muszą być kandydaci do nagrody „Kryształy Soli” przyznawanej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Szansę na zdobycie tego zaszczytnego wyróżnienia mają organizacje pozarządowe z terenu Małopolski prowadzące działalność pożytku publicznego. Choć o przyznaniu nagrody głównej decyduje specjalna kapituła, także i internauci mogą wybierać swojego laureata. W tym roku, wśród kandydatów znalazła się również organizacja z naszego miasta czyli Stowarzyszenie „Sądecki Elektryk”.

Renault2

- Nasze Stowarzyszenie powstało w 2013 roku – mówi Marek Ryglewicz, prezes zarządu. - Założyła je grupa 50 nauczycieli ZSEM w Nowym Sączu. Organizacja umożliwia uczniom, nauczycielom oraz absolwentom rozwijać swoje pasje i zainteresowania, zdobywać wiedzę i nowe umiejętności, kształtować aktywne postawy, otwierać się na drugiego człowieka i uczyć szacunku do otaczającego środowiska naturalnego.

„Sądecki Elektryk” swoimi działaniami nie ogranicza się jedynie do społeczności szkoły, do swoich projektów zaprasza bowiem także młodzież z innych szkół Nowego Sącza oraz  powiatu nowosądeckiego.

- Do działań Stowarzyszenia zaliczają się m.in. pozalekcyjne zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży, wspieranie Sądeckiego Hospicjum, propagowanie idei krwiodawstwa wśród młodych osób, działania proekologiczne i promujące walory turystyczne Sądecczyzny – mówi Marek Rylewicz i dodaje, że projekty prowadzone przez Stowarzyszenie mają najczęściej cykliczny charakter.

Wśród sztandarowych inicjatyw Sądeckiego Elektryka można wyróżnić min. organizację Memoriału Jana Borka Międzyszkolnego Turnieju Szachowego Sądecczyzny o zasięgu wojewódzkim (w tym roku X edycja), „Pikniku Naukowego w Elektryku” (VII edycja), projektu ekologicznego „SOS dla Sądecczyzny” (VII edycja) czy „Własnej firmy – pomysł na życie” (IV edycja).

„Sądecki Elektryk” współpracuje także z PWSZ w Nowym Sączu, licznymi firmami regionalnymi oraz osobami fizycznymi.

Nagroda „Kryształy Soli” ustanowiona została w  2005 roku. Tytuł najlepszej organizacji jest przyznawany w kategoriach:

  • Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  • Ochrona Dziedzictwa Kulturowego
  • Edukacja i Nauka
  • Sport, Turystyka, Rekreacja, Ekologia oraz Ochrona Dziedzictwa Przyrodniczego
  • Aktywizacja Gospodarcza i Obywatelska

Dodatkowo z najlepszych organizacji w swoich kategoriach zostanie wybrana organizacja najlepsza z najlepszych, która otrzyma Nagrodę Grand Prix. Organizacje będą mogły powalczyć również o tytuł Laureata Nagrody Internautów. Głosowanie potrwa do 6 listopada.

fot. Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"

 

 

 

 

 

 

dts

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.