Sądecka "Samochodówka" pomaga zwierzakom

W dniach 26-30 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu zorganizowana została zbiórka karmy dla zwierząt w schroniskach. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, uwrażliwienie młodzieży na los bezdomnych zwierząt, kształtowanie altruistycznej postawy niesienia pomocy potrzebującym.

Katarzyna Hebda, nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół Samochodowych, jedna z organizatorów i koordynatorka zbiórki wspomina, że - Istotą tego rodzaju akcji jest uświadomienie, że zwierzęta to nie rzeczy, lecz istoty żywe, które pragną miłości, odczuwają głód i cierpienie.

Uczniowie wraz z organizatorami akcji wykonali plakaty informujące o celu zbiórki, zamieścili informacje na stronie internetowej szkoły, dzięki czemu zbiórka została rozpowszechniona wśród wszystkich uczniów.

Akcja cieszyła się ogromną popularnością, a o dużym zaangażowaniu uczniów świadczy fakt, że z dnia na dzień kosz przeznaczony na zbiórkę wypełniał się karmą dla psów i kotów. Znalazły się tam również koce, kołdry, miski – wszystko, co potrzebne naszym czworonożnym przyjaciołom.

Wielkim zaskoczeniem był fakt, iż zebraliśmy prawie 200 kg karmy, którą następnie przekazaliśmy do różnych schronisk w okolicy. Dary otrzymały: Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Nowym Sączu, Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane, Nowosądeckie Stowarzyszenie Bezdomne Psy i Koty, Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Mam Głos” w Nowym Sączu, Schronisko dla zwierząt w Starym Sączu, Psiaki znalezione w Gminie Łącko.

Organizatorzy: Katarzyna Hebda, Ewa Zielińska, Aneta Wąsik, Grzegorz Ledziński, Kamil Rams

 

Wypowiedz się w tej sprawie