Rzeki w Nowym Sączu i Grybowie przekroczyły stan ostrzegawczy. W regionie zniszczone drogi

Rzeki w Nowym Sączu i Grybowie przekroczyły stan ostrzegawczy. W regionie zniszczone drogi

podtopienia na Sądecczyźnie

W Nowym Sączu Lubinka i Kamienica przekroczyły stan ostrzegawczy i zmierzają do alarmowego. Podobnie rzeka Biała w gminie Grybów i samym Grybowie, przez który przepływa. Prezydent Nowego Sącza oraz burmistrz Grybowa i wójt gminy Grybów ogłosili pogotowie przeciwpowodziowe na terenie swoich miast i gminy.

W Grybowie rzeka Biała przekroczyła stan ostrzegawczy (363 cm) i zmierza do alarmowego (400 cm).

W Nowym Sączu potok Łubinka również niebezpiecznie wezbrał i przekroczył stan ostrzegawczy (obecnie 320 cm). Do alarmowego brakuje 60 cm.

Rzeka Kamienica w Nowym Sączu także przekroczyła stan ostrzegawczy (226). Do stanu alarmowego brakuje 34 cm.

W Gorlicach rzeka Sękówka przekroczyła stan ostrzegawczy już o godzinie 6.00. Wówczas do stanu aarmowego brakowało jedynie 30 cm.

W Starym Sączu, Gołkowicach, Ropie, Muszynce, Miliku i Łabowej rzeki przekroczyły stan wód wysokich i zmierzają do ostrzegawczych.

W Żegiestowie (gm. Muszyna) w wyniku intensywnych opadów deszczu doszło do obsunięcia chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 971, które doprowadziło do odsłonięcia korpusu drogi. Masa skał i błota wywołała osuwisko, blokując tory kolejowe. Miejsce zdarzenia zabezpieczył Zarząd Dróg Wojewódzkich, zablokowany jest ruch pojazdów na skrajnym pasie od strony rzeki. Obecnie PKP udrażnia tory kolejowe. Pracownicy TAURON zabezpieczają zerwane częściowo kable linii energetycznej.

W Rytrze uszkodzony został mostek na drodze w kierunku Rytro – Podmakowica. Doszło również do obsunięcie części drogi gminnej Rytro – Potok Kordowiec do potoku.

W Boguszowej (gm. Chełmiec) doszło do osunięcia korpusu drogi betonowej. Zarządca drogi wykonał oznakowanie i wprowadził ograniczenie prędkości.

Godzina 14:00

W gminach Gródek nad Dunajcem oraz Korzenna wójtowie wprowadzili pogotowia przeciwpowodziowe. Ponadto w Korzennej uruchomiono dyżury Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W Grybowie woda opadowa spływająca z okolicznych pól powoduje lokalne podtopienia.

,,OSP Grybów Biała działa w terenie zabezpieczając nieruchomości. Doraźnie dostarczane są worki z piaskiem w miejsca, gdzie wystąpiły podtopienia. Wszystkie służby są w gotowości. Został wprowadzony całodobowy dyżur telefoniczny” – informują przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Godzina 16:00

W gminie Gródek nad Dunajcem ucierpiały drogi. Jak podaje Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu: ,,całkowity brak przejazdu na drodze gminnej: Jelna – Niwy – Targowiska (oberwanie drogi, prawdopodobnie osuwisko); oberwanie pobocza drogi gminnej Lipie – Zbęk – Miłkowa (oberwanie pobocza drogi do potoku); oberwanie pobocza drogi gminnej Tropie – Habalina – Sarys (oberwanie pobocza przy drodze)”.

W Kamionce Wielkiej wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe.

W gminie Korzenna woda też poczyniła kolejne szkody. Zalana została droga Łęka Wykop – Mogilno. W Mogilnie pojawiło się osuwisko. W Korzennej został zalany dom i posesja, a w Koniuszowej woda wystąpiła z koryta i zagrażała budynkowi.

W Nawojowej zalana została posesja i dom.

W mieście Grybów sytuacja się ustabilizowała, a poziom wody w rzece nieco spadł. Wszystkie służby są jednak wciąż w gotowości.

O utrudnieniach powodziowych w innych rejonach oraz nieprzejezdnych drogach informowaliśmy —>TUTAJ.

Droga DK 75 częściowo została odblokowana, o tym informujemy —>TUTAJ. 

Fot. OSP Stary Sącz/
OSP Łososina Dolna