Remont czy przebudowa? Różnica w słowach warta jest ponad 5 milionów złotych

Przepadło 5,7 mln zł dotacji na remont Góry Parkowej w Krynicy - Zdroju. Gmina uzdrowiskowa rozwiązała umowę o dofinansowanie inwestycji. Nie będzie też zwrotu kwoty ok. 3,4 mln zł którą pochłonęła budowa ścieżki rowerowej VeloKrynica. W Biuletynie Informacyjnym Gminy Krynica-Zdrój pojawiło się wyjaśnienie, że przyczyną jest samowola budowlana (w przypadku ścieżki rowerowej) oraz fałszowanie dokumentów projektowych przygotowywanych w poprzedniej kadencji w urzędzie na potrzeby przetargu (w przypadku Góry Parkowej).

Renault2

"Zmuszony zostałem zwrócić się do Marszałka o rozwiązanie umowy i utratę dofinansowania w kwocie ponad 5 mln 700 tys. złotych. Wykorzystanie choćby złotówki spowodowałoby obowiązek zwrotu uzyskanej kwoty z odsetkami karnymi oraz wpisanie Gminy Krynica-Zdrój na listę podmiotów nierzetelnych, co oznaczałoby brak możliwości ubiegania się o finansowanie z Unii Europejskiej przez najbliższe 3 lata. ” - pisze burmistrz Krynicy.

Problemy ze zwrotem pieniędzy zainwestowanych w ścieżkę wynikają natomiast z niezgodności wykonanej inwestycji z projektem. Trasa rowerowa miała zostać wykonana z czerwonej żywicy syntetycznej, a wykonawca - bez zgody Urzędu Marszałkowskiego - użył zielonego betonu.

Burmistrz Piotr Ryba twierdzi, że  gmina będzie musiała zapłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych opłaty legalizacyjnej.

Jak informuje w materiale reporterskim RDN Marek Jaśkiewicz - urząd miasta skierował do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa w tej sprawie. Pracownicy wydziału inwestycji, którzy w opinii burmistrza są odpowiedzialni za nieprawidłowości - nie pracują już w urzędzie.

Na czym polegało fałszerstwo? W dokumentacji sporządzanej na potrzeby rewitalizacji Góry Parkowej używano słowa "remont", co przyspieszało procedurę uzyskiwania pozwoleń. Ponieważ jednak nie było możliwości sfinansowania z unijnych pieniędzy remontu ( pieniądze przeznaczone były na budowę nowych obiektów oraz na gruntowne przebudowy istniejących), w procedurze starań o pieniądze, słowo "remont" zastąpiono "przebudową".

 

 

GRADZIEL

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.