Ranking GLG. Jubileuszowa V edycja ante portas!

Ranking GLG. Jubileuszowa V edycja ante portas!

Że czas szybko biegnie – to banalne stwierdzenie, ale w wypadku Rankingu GLG im. Danuty Szaflarskiej minione zaledwie cztery lata przyniosły już mnóstwo fantastycznych wiadomości i wydarzeń. Celem Rankingu, jak wiadomo, jest wyróżnianie Sądeczanek i Sądeczan, których osiągnięcia na polu szeroko rozumianej kultury zostały dostrzeżone poza granicami naszego regionu. W Rankingu doceniane są osiągnięcia w minionym roku, a nie tak zwany całokształt.

Wspomnijmy, że w pierwszych trzech edycjach zwyciężały damy. W inauguracyjnej edycji, co nie było zaskoczeniem, laureatką pierwszego miejsca została aktorka filmowa Joanna Kulig, w roku 2019 zwyciężyła śpiewaczka operowa Sylwia Olszyńska, natomiast w roku kolejnym blogerka, działająca na polu kultury, Justyna Stasiek-Harabin. Dopiero w czwartej edycji za osiągnięcia w roku 2021 lauru zwycięstwa wreszcie doczekał się gentelman, a został nim kompozytor Zbigniew Preisner. Kto będzie laureatem V edycji i otrzyma filmowy klaps? Konkurencja będzie spora!

Cztery lata pozwalają już na próbę ujęć statystycznych. To przecież prawie setka kandydatek i kandydatów oraz 43 laureatów, którzy zajęli pierwsze dziesięć miejsc (w trzech przypadkach na jedno miejsce przypadły dwie osoby). Mamy wśród laureatów równowagę, jeśli chodzi o płeć: jest 22 panów i 21 pań. Wśród laureatów są osoby z Sądecczyzny, a także takie, które los rozrzucił po świecie – z USA, Niemiec, Słowacji Jemenu, Danii, Austrii, a także z bliższych nam regionów, z Krakowa i Warszawy. Ciekawe jest spojrzenie od strony dyscyplin kulturalnych reprezentowanych przez laureatów. I tak dziewięć osób reprezentuje literaturę, mamy w sumie sześcioro pianistek i pianistów, piątkę wokalistów (zarówno operowych, jak i estradowych), pięcioro laureatów związanych jest z filmem, natomiast zaskakuje, że tylko jedna osoba związana jest z malarstwem.

Decyzję o ustaleniu kolejności w Rankingu podejmuje Kapituła. Liczy ona aktualnie 31 osób; w jej skład wchodzą założyciele oraz laureaci pierwszych pięciu miejsc w kolejnych edycjach. Reprezentują różne dziedziny wiedzy od historyków sztuki po prawników. Przewagę, bo jest ich aż 22, mają osoby spoza Nowego Sącza, czyli mające ogląd spraw kultury sądeckiej niejako z zewnątrz. Niewielką przewagę mają w składzie Kapituły panie, bo jest ich 16.

Członkiniami Kapituły są córki Patronki Rankingu, ilustratorka książek dla dzieci Maria Ekier, która zaprojektowała wspomniany klaps, oraz historyczka sztuki Agnieszka Kilańska-Cypel. Nad tajnym głosowaniem Kapituły czuwa mecenas Leszek Koziorowski, partner w kancelarii prawnej Gessel. Wiele zależy jednak i od publiczności, w tym czytelników DTS. Każdy ma prawo zgłosić kandydata lub kandydatkę, a także – co jeszcze ważniejsze – uczestniczyć w wyborze laureata Nagrody Publiczności. Przypomnijmy, że w minionych edycjach laur ten zdobyli: ex aequo Antoniusz Dietzius i Izabela Szafrańska, ex aequo Katarzyna Zielińska i Janusz Tyrpak, Mariusz Brodowski oraz Irena Michalska. Zobaczymy, kto zdobędzie uznanie publiczności za osiągnięcia w roku 2022.

Ranking jest inicjatywą społeczną utworzoną przez Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, DTS oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny. Organizatorzy już dzisiaj zapraszają na Galę sumującą V edycję Rankingu GLG, która odbędzie się w „Sokole” w Starym Sączu 15 kwietnia 2023 roku. Wpiszcie, prosimy, tę datę do kalendarza, czekamy na Was!

(RK)

Od 1 do 22 stycznia 2023 r. przyjmujemy zgłoszenia kandydatów do zaszczytnego tytułu Genialny Lokalny Globalny w V edycji Rankingu. Kandydatem może być Sądeczanin lub Sądeczanka, reprezentant świata kultury na przeróżnych polach – literackim, filmowym, muzycznym, malarskim, społeczno-kulturalnym itp., który w 2022 r. wyróżnił się swoją aktywnością na tyle, że było o nim głośno (a tym samym o Sądecczyźnie) poza granicami regionu a nawet Polski. Kandydatów z krótkim uzasadnieniem (do 1000 znaków) należy zgłaszać drogą e-mailową na adres: [email protected] lub korzystając z poniższego formularza:

   

   

  Przeczytaj też najnowsze wydanie DTS:

   

   

  Share on twitter
  Share on facebook