PWSZ stwarza nowe możliwości dla przyszłych artystów

PWSZ stwarza nowe możliwości dla przyszłych artystów

Kierunek ,,Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych” w sądeckiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej ruszy w tym roku w rozszerzonej formie. Przyszli absolwenci oprócz kwalifikacji artystycznych zyskają przygotowanie pedagogiczne.

W programie studiów licencjackich znajdą się takie zajęcia kierunkowe jak np. malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, struktury wizualne, podstawy fotografii, multimedia, czy intermedia. Natomiast wśród zajęć specjalizacyjnych wymienić można np. komunikację wizualną, infografikę, folk design, fotografię studyjną i użytkową, fotografię kreacyjną i reportażową oraz reklamę produktu.

Dodatkowo studenci zdobędą kwalifikacje pedagogiczne, które pozwolą na pracę na stanowisku nauczyciela plastyki w szkole podstawowej, czy w instytucjach wymagających przygotowania pedagogicznego.

Absolwent specjalności ,,Sztuki wizualne z projektowaniem graficznym i fotografią” może wykorzystać nabyte umiejętności artystyczne z zastosowaniem nowoczesnych technologii i profesjonalnej fotografii (np. w agencjach reklamowych), prowadzić warsztaty edukacyjne, zajęcia dla różnych grup wiekowych (w muzeach, galeriach, Pałacach Młodzieży, Domach Kultury itp.), czy pracować twórczo z osobami niepełnosprawnymi, między innymi dzięki zajęciom z arteterapii przez sztuki plastyczne, które również znalazły swoje miejsce w planie studiów.

fot. ilustr. pixabay

Share on twitter
Share on facebook