Przetworzą odpady na paliwo i wyeksportują na Ukrainę. Firma Mo-Bruk z Niecwi chce zdobyć rynki za wschodnią granicą

MOBRUK Niecew

Firma Mo-Bruk z Niecwi w gminie Korzenna – lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych stara się w ukraińskim Ministerstwie Ekologii i Zasobów Naturalnych o zgodę na eksportowanie do tego kraju paliwa uzyskanego w procesie przetwarzania odpadów mających wartość opałową. Przedsiębiorstwo chce dostarczać na Ukrainę  10 – 30 tys. ton rocznie.

W ostatnich latach czerpaliśmy przede wszystkim z potencjału rynku krajowego. Konsekwentnie jednak pracujemy nad poprawą potencjału w oparciu o współpracę z partnerami zagranicznymi. Oprócz Ukrainy, odbieramy sygnały m.in. od krajów ze wschodniej części Unii Europejskiej, które są gotowe przyjmować paliwo wytworzone w naszych zakładach. Warto zaznaczyć, że w zakresie eksportu paliwa alternatywnego wytyczamy szlaki, ponieważ bylibyśmy pierwszym podmiotem w Polsce, wykonującym taką działalność – cytuje Wiktora Mokrzyckiego, wiceprezesa Mo-BRUK-u portal Biznes Radar

Odbiorcą paliwa alternatywnego z Mo-Bruku mogą być w niedalekiej przyszłości również Niemcy. Formalności związane z eksportem za zachodnią granicęrównież są w toku.

Potencjał eksportowy w zakresie odpadów wykorzystywanych w formie paliw Mo-Bruk szacuje na 48 tysięcy ton rocznie.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 roku spółka z Niecwi wypracowała 122,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 69,8 mln zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację oraz 52,9 mln zł zysku netto.

źródło: https://www.biznesradar.pl

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.