Przerwy w dostawie prądu. Lista dla Nowego Sącza i trzech powiatów

Przerwy w dostawie prądu. Lista dla Nowego Sącza i trzech powiatów

Tauron planuje kolejne prace modernizacyjne. W związku z tym mieszkańcy naszego regionu muszą liczyć się z czasowymi wyłączeniami prądu. Poniżej lista miejsc dla Nowego Sącza oraz powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego, w których w najbliższych dniach nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Nowy Sącz

15 grudnia (wtorek)
08:00-14:00 część miejscowości Nowy Sącz, Chełmiec, ulica Marcinkowicka 122

17 grudnia (czwartek)
07:00-08:00 w Nowym Sączu, część ulicy Lwowskiej, na odcinku: od Wiktora do Prażmowskiego, Zakład Gazowniczy i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania
14:00-16:00 w Nowym Sączu, część ulicy Lwowskiej, na odcinku: od Wiktora do Prażmowskiego, Zakład Gazowniczy i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

18 grudnia (piątek)
08:00-14:00 w Nowym Sączu, ulice: Axentowicza, budynek nr 4 oraz Całkowa, budynek nr 28 i sąsiedni
08:00-09:00 w Nowym Sączu, część ulicy Axentowicza, od strony Marcinkowickiej wraz z przyległymi
13:00-14:00 w Nowym Sączu, część ulicy Axentowicza, od strony Marcinkowickiej wraz z przyległymi

Powiat nowosądecki

14 grudnia (poniedziałek)
08:00-14:00 część miejscowości Żeleźnikowa, Nawojowa, na granicy miejscowości, osiedla: Podkamienne, Łąki

15 grudnia (wtorek)
08:00-14:00 część miejscowości Nowy Sącz, Chełmiec, ulica Marcinkowicka 122
08:30-12:00 w Starym Sączu, ulice: Partyzantów nr 64h, Lipska nr 15C- budynki zasilane ze złącz kablowych numery: 492 i 1045
09:00-13:00 w części miejscowości Łącko, osiedle Wolaki

16 grudnia (środa)
08:00-14:00 część miejscowości Ubiad, okolice numerów: 68, 116, 118, 123, 165, oraz budynek powyżej nr 127
08:00-14:00 w części miejscowości Maszkowice, osiedle Zawodzie
08:00-14:00 w Starym Sączu, ulice: Staszica od strony Batorego, Batorego od Staszica do Dąbrowskiego, Dąbrowskiego od strony Batorego, Kilińskiego od Dąbrowskiego do Szewskiej
08:00-09:00 część miejscowości Ubiad, w kierunku Wielogłów, Bańkówki, Gór Dąbrowskich,
08:00-15:00 w części miejscowości Czerniec, przysiółki: Borki, Mijasowa, Zaborowie
08:30-14:30 w części miejscowości Lipnica Wielka, w dół, w kierunku Żebraczki, w górę w kierunku Jasiennej
13:00-14:00 część miejscowości Ubiad, w kierunku Wielogłów, Bańkówki, Gór Dąbrowskich,

17 grudnia (czwartek)
07:00-14:00 w Starym Sączu, ulice: Staszica od okolic Królowej Jadwigi do Czarnieckiego, Mickiewicza, Chrobrego od strony Partyzantów, Ogrodowa, Partyzantów od strony Chrobrego wraz z przyległymi
07:00-15:00 w części miejscowości Gaboń, przysiółek Ćwierci Niżne oraz okolice Cmentarza
08:00-10:00 w miejscowościach: Powroźnik od strony ulicy Kraszewskiego, Krynica-Zdrój, ulice: Kraszewskiego, od strony Powroźnika, Wiejska, budynek nr 56 i okoliczne
08:00-12:00 w części miejscowości Marcinkowice, od strony Rdziostowa, przysiółek Podlesie
09:00-13:00 w Starym Sączu, część ulicy Wielki Wygon, okolice Stawów Starosądeckich.
09:00-11:00 w miejscowościach: Przysietnica, górna część oraz Moszczenica Wyżna, osiedla w okolicy ronda i Lipy
12:00-14:00 w części miejscowości Stróże, budynki w kierunku Pawilonu oraz za drogą naprzeciw Pawilonu

18 grudnia (piątek)
07:00-11:00 na granicy miejscowości: Wola Kurowska, Ubiad, przysiółki: Na Górach, Bieńkówka
08:00-14:00 na granicy miejscowości: Łącko, Kicznia, przysiółki: Pożogi, Bystra, Bysztek
08:00-15:00 w części miejscowości Powroźnik, Betoniarnia oraz okoliczne budynki za rzeką

Powiat gorlicki

15 grudnia (wtorek)
07:00-12:00 w części miejscowości Szymbark-Łęgi za mostem, budynek nr 669 i położony na działce nr 2045/4

16 grudnia (środa)

08:00-14:00 na granicy miejscowości: Sędziszowa, Zborowice- budynek zasilany ze złącza kablowego nr 16881

09:00-11:00 w części miejscowości Zdynia, okolice hotelu, skrzyżowania na Watrę


Powiat limanowski

14 grudnia (poniedziałek)
08:00-08:30 w Szczawie, osiedla: Koźle, Wąchały, Do Grajki, Muchy, Groń, Pod Turnię, Chlipały, Mazury- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania
08:30-15:30 w Szczawie, osiedla: Bulandy, Wiatry, Kuciówka, Folwark
15:30-16:00 w Szczawie, osiedla: Koźle, Wąchały, Do Grajki, Muchy, Groń, Pod Turnię, Chlipały, Mazury- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

15 grudnia (wtorek)
08:00-14:00 w części miejscowości Dobra Podłopień, osiedla: Do Biernata, Helene, Crenie, Do Ćwiecia.,
08:00-15:00 w miejscowości Męcina, osiedle Bukowiec.
08:00-10:00 w miejscowościach: Łososina Górna, ulice: Drzewna, Bednarzy, Rupniowskiego wraz z przyległymi oraz Koszary od strony Łososiny
11:00-15:00 w Ujanowicach, budynek zasilany ze złącza kablowego 3136

16 grudnia (środa)
08:00-14:00 w części Kasiny Wielkiej, osiedla: Trzepaczki, Nowaki, Gościeje.
08:00-15:00 w części miejscowości Słopnice Górne, osiedla: Nadział, Dziołówka,
08:00-12:00 w części miejscowości Siekierczyna, osiedla Krzyżowa

18 grudnia (piątek)
09:00-12:00 w części miejscowości Stara Wieś, osiedle Wojtasówka

źródło: Tauron

fot. pixabay

Reklama