Prezydent Nowego Sącza nie chce ujawnić, ile płaci za usługi prawne zlecane firmom zewnętrznym

Prezydent Nowego Sącza nie chce ujawnić, ile płaci za usługi prawne zlecane firmom zewnętrznym

W sądeckim ratuszu funkcjonuje zespół radców prawnych. Prawnikiem jest też zastępca prezydenta miasta Jerzy Gwiżdż. Urząd Miasta zleca jednak usługi prawne podmiotom zewnętrznym. Ile publicznych pieniędzy wydano na ten cel? Z takim pytaniem wystąpiło do prezydenta Ryszarda Nowaka stowarzyszenie Koalicja Nowosądecka wnioskując o udostępnienie faktur za usługi prawnicze z ostatnich 18 miesięcy. Urzędnicy odmówili odpowiedzi. Twierdzą, że stowarzyszenia – a taki właśnie charakter ma Koalicja Nowosądecka – nie są uprawnione do sprawowania funkcji kontrolnej w stosunku do działań władz miasta.

– Pan prezydent postanowił odmówić suwerenowi informacji na temat wydatkowanych kwot na usługi prawnicze. Przypomnijmy, że ratusz zatrudnia osiem osób w dziale Zespołu Radców Prawnych, a oprócz tego zleca usługi prawnikom zewnętrznym – mówi Jacek Żelasko, przewodniczący Koalicji Nowosądeckiej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci dokumentów związanych z wydatkami za zlecanie usług prawniczych przez Urząd Miasta Nowego Sącza dla firm zewnętrznych z ostatnich 18 miesięcy (nazwy firmy, liczby faktur oraz sumy kwot z faktur) wpłynął do Urzędu Miasta 18 września. Drugi, uzupełniony wniosek dotyczył udostępnienia wszystkich faktur za zlecone usługi prawne oraz uzasadnienie, że zlecanie usług prawnych firmom zewnętrznym może wynikać z „braku kontroli wydatkowania środków publicznych”.

Ile zatem prezydent Ryszard Nowak płaci prawnikom? Tego się nie dowiemy. Urzędnicy tłumaczą, iż przedstawione przez Koalicję Nowosądecką argumenty nie uzasadniają szczególnego interesu publicznego aby taką informację udostępnić do publicznej wiadomości.

-Stowarzyszenie szczególny interes publiczny upatruje w tym, iż spełnia funkcję kontrolną w stosunku do Miasta. Żaden z przepisów obowiązującego prawa nie przewiduje, aby stowarzyszenia spełniały taką funkcję w stosunku do organów i jednostek samorządu gminnego. Funkcje kontrolne w stosunku do organów gminy spełnia Regionalna Izba Obrachunkowa oraz w stosunku do działalności prezydenta miasta – komisja rewizyjna Rady Miasta – mówi Magdalena Biłat, kierownik Biura Obsługi Mieszkańców.

– Bezpodstawne przypisywanie sobie funkcji kontrolera organów gminy nie uzasadnia, aby informacja przetworzona mogła zostać stowarzyszeniu udzielona – dodaje Zdzisław Garlej, radca prawny Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Share on twitter
Share on facebook