Prąd. Sporo wyłączeń w najbliższych planach

Prąd. Sporo wyłączeń w najbliższych planach

prąd

Na najbliższy tydzień Tauron jak zwykle planuje m.in. prace modernizacyjne, które dla części mieszkańców naszego regionu wiązać się będą z przerwami w dostawie prądu. Publikujemy wykaz miejsc w Nowym Sączu oraz powiatach: nowosądeckim, gorlickim i limanowskim, w których nastąpią wyłączenia.

Nowy Sącz

13 maja (poniedziałek)

08:00 – 14:00 w Nowym Sączu ulica Bohaterów Orła Białego numery od 87 do 115A i okoliczne.

17 maja (piątek)

07:00 – 13:00 w Nowym Sączu ulica Radziecka numery: 29B, 29C, 31A, 31B, 31C i okoliczne.


Powiat nowosądecki

13 maja (poniedziałek)

08:00 – 11:00 w miejscowości Kamionka Wielka osiedle Nad Stacją oraz budynki od osiedla Nad Stacją w kierunku Jamnicy i okolice.
08:30 – 13:30 w miejscowości Bartkowa-Posadowa, budynki numery: od 189 do 189H i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 21257, 21262
09:00 – 12:00 w miejscowości Rytro- Hotel Perła Południa i sąsiednie budynki
11:00 – 14:00 w miejscowości Królowa Polska osiedla: Widaczkówka, Pazganówka, Michalikówka, Szczecinówka od strony Michalikówki i okolice.

14 maja (wtorek)

07:00 – 08:00 w części miejscowości Znamirowice, od przysiółka Patelnia w kierunku przysiółka Załęże Wyżne i Tabaszowej oraz budynki położone na granicy miejscowości: Znamirowice, Tabaszowa- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania
07:00 – 08:00 w miejscowościach: Łącko: przysiółki: Cebulówka, Wójcikówka, Zawodzie, Zarzecze, przysiółki: Wierchy Zarzeckie, Pogorzelina, Maszkowice, przysiółek Wyrobiska i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania
08:00 – 11:00 w miejscowości Kunów ulice: Falkowska, Wierchowina, Kolorowa, Sołtysówka i okolice.
08:00 – 11:00 w miejscowości Rytro osiedla: Pomakowica, Łomy i okolice.
09:00 – 14:00 w miejscowości Marcinkowice budynki 47, 435 wraz z sąsiednimi.
11:00 – 14:00 w miejscowości Mszalnica przysiółki: Śmigajka Niżna, Śmigajka Wyżna, Zalas, Góry, Zagóra, budynki na granicy miejscowości Mszalnica oraz Mystków i okolice.
11:00 – 14:00 w miejscowości: Rytro osiedle: Życzanów, w miejscowości Wola Krogulecka osiedla: Brzezowica, Dzielnica, Głęboki Jar i okoliczne.
14:00 – 15:00 w miejscowościach: Łącko: przysiółki: Cebulówka, Wójcikówka, Zawodzie, Zarzecze, przysiółki: Wierchy Zarzeckie, Pogorzelina, Maszkowice, przysiółek Wyrobiska i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania
16:00 – 17:00 w części miejscowości Znamirowice, od przysiółka Patelnia w kierunku przysiółka Załęże Wyżne i Tabaszowej oraz budynki położone na granicy miejscowości: Znamirowice, Tabaszowa- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

15 maja (środa)

07:00 – 08:00 w miejscowościach: Łącko: przysiółki: Cebulówka, Wójcikówka, Zawodzie, Zarzecze, przysiółki: Wierchy Zarzeckie, Pogorzelina, Maszkowice, przysiółek Wyrobiska i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania
07:30 – 08:30 w części miejscowości Stary Sącz- okolice Kąpieliska Stary Sącz Stawy- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania
08:00 – 11:00 w części miejscowości Sucha Struga, osiedla: Za Zamkiem, Pod Zamkiem, Zazamcze oraz budynki w kierunku osiedli Dział i Pustki.
08:00 – 11:00 w miejscowościach: Siołkowa numery: 409, 534, 570, w Grybowie osiedle Na Stoku, ulica Kazimierza Wielkiego numery: 53, 69, 70, 71, 72, 74, 74A, 79, 80, 81 budynek Gazowni wraz z sąsiednimi.
08:00 – 14:00 w Grybowie: osiedle Na Stoku numer 49 wraz z sąsiednimi, ulica Kazimierza Wielkiego numery: 62, 64, 65, 66, 82, 83, 84, 85, 86, 87,88, 89 i okoliczne.
08:00 – 17:00 w miejscowości Muszynka od okolic numeru 58 do okolic numeru 27 po obu stronach drogi wraz z przyległymi.
11:00 – 14:00 w części miejscowości Obłazy Ryterskie osiedle Basistówka, cześć osiedla Kordowiec i okolice, oraz w miejscowości Młodów, okolice przejazdu kolejowego od strony Obłazów Ryterskich oraz od przejazdu w kierunku peronu PKP.
14:00 – 15:00 w miejscowościach: Łącko: przysiółki: Cebulówka, Wójcikówka, Zawodzie, Zarzecze, przysiółki: Wierchy Zarzeckie, Pogorzelina, Maszkowice, przysiółek Wyrobiska i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania
15:00 – 16:00 w części miejscowości Stary Sącz- okolice Kąpieliska Stary Sącz Stawy- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

16 maja (czwartek)

07:00 – 13:00 w miejscowości Mystków numer 492 i sąsiednie.
08:00 – 10:00 w miejscowości Krużlowa Wyżna osiedla: Karczyska, Potoki i okolice osiedla Równia, w miejscowości Stara Wieś osiedla: Podgranice , Bania i okolice.
08:00 – 11:00 w miejscowości Sucha Struga osiedla: Kretówki, Za Halą i okolice.
08:00 – 12:00 część miejscowości Wielopole osiedle Wielopole Górne, budynki od strony Klimkówki oraz budynki w kierunki Wielopola Niżnego.
08:00 – 12:00 w miejscowości Łącko, osiedla: Krakowska- „górna” cześć, Grabie i okolice, Maszkowice budynek nr 129
08:00 – 14:00 w miejscowości Powroźnik numery 94C, 94E i okoliczne.
08:00 – 14:00 w Chełmcu ulica: Krótka numery: 45, 57, 61 i okoliczne.
09:00 – 13:00 w miejscowości Tropie budynek zasilany ze złącza kablowego nr. 366871 i okoliczne.
10:00 – 13:00 w miejscowości Florynka budynki zasilane ze złącza kablowego 14585 okolice numeru 389.

17 maja (piątek)

06:30 – 07:30 w miejscowościach: Stary Sącz, ulice: Piaski, Trakt Św. Kingi od strony ulicy Piaski oraz Myślec, budynki numery: 7, 47, 77 i okoliczne- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania
08:00 – 11:00 w części miejscowości Muszynka, budynki numery od 61 do 33, i okolice
08:00 – 12:00 w miejscowości Cieniawa okolice numeru 348 oraz budynki zasilane ze złączy kablowych numery: 24985 i 24986.
08:00 – 14:00 w miejscowości Korzenna osiedle Pogwizdów, budynki nad Pływalnią oraz po drugiej stronie OSP, od boiska orlik po obu stronach drogi do okolic Delikatesów Centrum.
08:00 – 17:00 w części miejscowości Muszynka, budynki od numeru 27 do 11, i okolice
16:00 – 17:00 w miejscowościach: Stary Sącz, ulice: Piaski, Trakt Św. Kingi od strony ulicy Piaski oraz Myślec, budynki numery: 7, 47, 77 i okoliczne- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania


Powiat gorlicki

13 maja (poniedziałek)

08:00 – 14:00 w miejscowościach: Sędziszowa, przysiółek Zawodzie, Sędziszowa -Bruśnik w kierunku Brzanej i w kierunku Bobowej oraz w Bobowej, ul. Berdychowska
09:00 – 15:00 w miejscowości Brzana osiedle Wymysłów, Bruśnik od strony osiedla Wymysłów i okolice.

14 maja (wtorek)

09:00 – 12:00 w miejscowości Szymbark okolice numeru 48 oraz odbiorca zasilany ze złącza ZK-20963.

15 maja (środa)

08:00 – 13:00 w miejscowości Zagórzany, budynki numery: 758, 814, 830 i sąsiednie
09:00 – 12:00 w miejscowości Ropa, budynki położone nad byłym SKR-em od numerów: 264, 528, 763 kierunek Chełm kolejno do numerów: 553, 551 i okoliczne

17 maja (piątek)

08:00 – 13:00 w miejscowości Klimkówka numer 329 zasilany ze złącza kablowego 3774 i okoliczne.
09:00 – 11:00 w miejscowości Biesna osiedla: Las, Górki i okolice.


Powiat limanowski

13 maja (poniedziałek)

08:00 – 17:00 w miejscowości Mstów budynki od numeru 107 wzdłuż drogi w stronę stacji paliw i okolice szkoły podstawowej.
15:00 – 17:00 w miejscowości Mstów osiedle Zarzecze, budynki od stacji benzynowej w kierunku miejscowości Jodłownik i okolice.

14 maja (wtorek)

09:00 – 14:00 w miejscowości Laskowa, osiedla: Równia, Nadole i okolice
12:00 – 14:00 w miejscowości Limanowa ulice: Walecznych i Jabłoniecka wraz z przyległymi.

15 maja (środa)

08:00 – 15:00 w miejscowościach: Krasne-Lasocice osiedla: Łęg, Podgrobla i Sadzawki od strony Podgrobla, Słupie budynek 106 i okolice.
09:00 – 14:00 w miejscowości Laskowa, osiedla: Sławetówka, Na Górze, Wróble i okolice
09:00 – 14:00 w miejscowości Przenosza od okolic budynku numer 48 wzdłuż drogi w stronę Skrzydlnej do okolic numeru 6.
15:00 – 17:00 w miejscowościach: Krasne-Lasocice osiedla: Łęg, Podgrobla Sadzawki od strony Podgrobla, Poręby, Słupie osiedla Podczacze, część osiedla Podlesie od strony Krasne-Lasocice oraz numery: 67, 69, 79, 101, 107 i okoliczne.

16 maja (czwartek)

06:30 – 09:00 w części miejscowości Męcina, osiedla: Łęgi, Bukowiec, Wygonki, Podgórze, Zagórze, Stawiska, Miczaki Dolne, Olekse, okolice Kopalni, Liptakówka, Łazy, Widanki, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania
08:00 – 10:00 w miejscowościach: Kłodne oraz Męcina od strony Kłodnego i okolice.
08:00 – 18:00 w miejscowościach: Kłodne- okolice: szkoły, kościoła i osiedle Moczary oraz Męcina od strony osiedla Moczary
09:00 – 14:00 w części miejscowości Laskowa, od strony Kamionki Małej, osiedla: Jabłoniec, Wyrąb oraz okolice piekarni
09:00 – 15:30 w części miejscowości Męcina, osiedla; osiedla Bukowiec, Wygonki, i okolice
15:00 – 18:00 w części miejscowości Męcina, osiedla: Łęgi, Bukowiec, Wygonki, Podgórze, Zagórze, Stawiska, Miczaki Dolne, Olekse, okolice Kopalni, Liptakówka, Łazy, Widanki, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania
16:00 – 18:00 w miejscowościach: Kłodne oraz Męcina od strony Kłodnego i okolice.

17 maja (piątek)

07:30 – 09:00 w miejscowościach: Ochotnica Dolna, od okolic cmentarza w kierunku: Ochotnicy Górnej i Zasadnego, Kamienica, osiedla: Klenina, Zawiersze i okolice
08:00 – 17:00 w miejscowości Raba Niżna osiedla: Mardauszówka, Maczugówka, Do Bajki, Ślusarzówka i okolice.
14:00 – 15:00 w miejscowościach: Ochotnica Dolna, od okolic cmentarza w kierunku: Ochotnicy Górnej i Zasadnego, Kamienica, osiedla: Klenina, Zawiersze i okolice

 

fot. ilustr. Adrian Maraś

Czytaj też: Nastoletni rowerzysta potrącony przez samochód. W akcji śmigłowiec LPR

Reklama