Pracownicy nowosądeckiego sądu i prokuratury protestują w stolicy. Domagają się podwyżek i godnych warunków pracy

Pracownicy nowosądeckiego sądu i prokuratury protestują w stolicy. Domagają się podwyżek i godnych warunków pracy

Protest pracowników sądów i prokuratur

Dziś (10 września) pracownicy nowosądeckich sądów – rejonowego i okręgowego oraz Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu uczestniczyli w ogólnopolskim proteście przeciwko zamrażaniu płac pracowników wymiaru sprawiedliwości i przeciwko mobbingowi. Manifestujący przeszli ulicami Warszawy i udali się pod Kancelarię Premiera, aby okazać rządzącym swoje niezadowolenie.

Protesty pracowników sądów i prokuratur trwają od ponad dwóch miesięcy. Rozpoczęły się w odpowiedzi na przyjęcie w czerwcu przed Radę Ministrów założeń stanowiących podstawę do opracowania budżetu na 2022 r. Rząd zaplanował wówczas, że w przyszłym roku nie będzie automatycznej podwyżki wynagrodzeń w sferze budżetowej. To spowodowało falę niezadowolenia. Od początku lipca trwają tzw. „środowe śniadania” – czyli cykliczne manifestacje pracowników sądów. Popierają je sędziowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia” oraz w Forum Współpracy Sędziów.

Protestujący z całej Polski – między innymi delegacja z Nowego Sącza –  ubrani w czerwone stroje, niosą transparenty z hasłami: „dość pracy za grosze, żądamy godnych płac”, „te pieniądze nam się po prostu należą”, ” bez nas sądy nie istnieją”.

Organizatorami manifestacji są m.in. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Ad Rem”, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych i NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury.

Nie da się prawa do sądu realizować, jeśli osoby pracujące w sądzie nie są traktowane godnie, nie mają zagwarantowanej godnej płacy i godnych warunków pracy –  mówił prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia,  sędzia Krystian Markiewicz.

Manifestujący przygotowali petycję, która ma zostać przekazana przedstawicielom rządu i parlamentarzystom. Wśród postulatów w nich zawartych jest wskaźnikowa podwyżka wynagrodzeń – 12 proc. w 2022 r. dla każdego pracownika, powiązanie wynagrodzeń ze średnią płacą w gospodarce, zwiększenie ilości etatów urzędniczych w sądach i zobowiązanie ministra sprawiedliwości do „natychmiastowego podjęcia realnych i konkretnych działań w celu wykorzenienia mobbingu w sądach”.Czytaj też:

Codziennie 14 Polaków odbiera sobie życie…. Rozpoczyna się program zapobiegania zachowaniom samobójczym

Dziś (10 września) pracownicy nowosądeckich sądów – rejonowego i okręgowego oraz Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu uczestniczyli w ogólnopolskim proteście przeciwko zamrażaniu płac pracowników wymiaru sprawiedliwości i przeciwko mobbingowi. Manifestujący przeszli ulicami Warszawy i udali się pod Kancelarię Premiera, aby okazać rządzącym swoje niezadowolenie.

Protesty pracowników sądów i prokuratur trwają od ponad dwóch miesięcy. Rozpoczęły się w odpowiedzi na przyjęcie w czerwcu przed Radę Ministrów założeń stanowiących podstawę do opracowania budżetu na 2022 r. Rząd zaplanował wówczas, że w przyszłym roku nie będzie automatycznej podwyżki wynagrodzeń w sferze budżetowej. To spowodowało falę niezadowolenia. Od początku lipca trwają tzw. „środowe śniadania” – czyli cykliczne manifestacje pracowników sądów. Popierają je sędziowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia” oraz w Forum Współpracy Sędziów.

Protestujący z całej Polski – między innymi delegacja z Nowego Sącza –  ubrani w czerwone stroje, niosą transparenty z hasłami: „dość pracy za grosze, żądamy godnych płac”, „te pieniądze nam się po prostu należą”, ” bez nas sądy nie istnieją”.

Organizatorami manifestacji są m.in. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Ad Rem”, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych i NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury.

Nie da się prawa do sądu realizować, jeśli osoby pracujące w sądzie nie są traktowane godnie, nie mają zagwarantowanej godnej płacy i godnych warunków pracy –  mówił prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia,  sędzia Krystian Markiewicz.

Manifestujący przygotowali petycję, która ma zostać przekazana przedstawicielom rządu i parlamentarzystom. Wśród postulatów w nich zawartych jest wskaźnikowa podwyżka wynagrodzeń – 12 proc. w 2022 r. dla każdego pracownika, powiązanie wynagrodzeń ze średnią płacą w gospodarce, zwiększenie ilości etatów urzędniczych w sądach i zobowiązanie ministra sprawiedliwości do „natychmiastowego podjęcia realnych i konkretnych działań w celu wykorzenienia mobbingu w sądach”.Czytaj też:

Codziennie 14 Polaków odbiera sobie życie…. Rozpoczyna się program zapobiegania zachowaniom samobójczym

Share on twitter
Share on facebook