Korzenna: tysiąc dachów z azbestem. Jest okazja, aby się go pozbyć

Do 31 marca w Urzędzie Gminy Korzenna można składać wnioski o dofinansowanie do usuwania azbestu z dachów budynków. W gminie Korzenna jest około tysiąc domów pokrytych azbestem. Do roku 2032 do likwidacji tego typu pokryć dachowych zobowiązany  będzie każdy mieszkaniec bez względu na to, czy uzyskać na ten cel wsparcie finansowe czy nie.

– Na terenie gminy Korzenna problem z azbestem jej więcej niż poważny. Popularny niegdyś materiał wykorzystywany zwłaszcza jako pokrycie dachów wciąż znajduje się na mniej więcej tysiącu budynków. Tymczasem, jak wynika z potwierdzonych wyników badań prowadzonych m.in. w gminie Szczucin (30 km na północ do Tarnowa), azbest jest niezwykle groźny dla zdrowia. Jego włókna dostając się do płuc powodują raka. Sytuacja staje się szczególnie groźna, gdy dochodzi do uszkodzenia azbestowych konstrukcji, bo kruszący się materiał pyli – wyjaśnia wójt gminy Korzenna Leszek Skowron.

Gmina Korzenna chce w tym roku wziąć udział w realizowanym przez Województwo Małopolskie projekcie, umożliwiającym usuwanie azbestu. Projekt obejmuje demontaż, załadunek, transport i utylizację niebezpiecznego materiału.

W całej Małopolsce na ten cel będzie do dyspozycji ponad 86 mln zł, a na subregion sądecki przeznaczono ponad 22 mln zł. Dofinansowanie pozwoli pokryć 85 procent kosztów. 15 procent będzie wkładem własnym gminy.

Zainteresowani udziałem w projekcie powinni wypełnić deklarację i dostarczyć ją do Urzędu Gminy Korzenna (pok. 36) lub do sołtysa danej miejscowości w terminie do 31 marca 2017 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2017 r.

***

Zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, wszelkie materiały budowlane zawierające azbest muszą zostać usunięte i zutylizowane do roku 2032. Za usunięcie i zutylizowanie azbestu odpowiadać będzie właściciel posesji, na której znajdują się materiały azbestowe.

Deklarację można pobrać poniżej:
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.