Powiat nowosądecki. Rusza kwalifikacja wojskowa

Powiat nowosądecki. Rusza kwalifikacja wojskowa

kwalifikacja wojskowa

W powiecie nowosądeckim wkrótce rozpocznie się kwalifikacja wojskowa. Kto w tym roku ma obowiązek stawienia się przed komisją? Jakie dokumenty należy ze sobą zabrać?

Kwalifikacja wojskowa prowadzona będzie od 17 kwietnia do 28 czerwca. Powiatowa Komisja Lekarska powołana obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego działać będzie w budynku Spółdzielni Ogrodniczej „Ziemi Sądeckiej” przy ul. Jagiellońskiej 18 w Nowym Sączu. Wejść do środka można zarówno od strony ul. Jagiellońskiej, jak i przez bramę wjazdową od ul. Kościuszki.

Przed komisją należy stanąć w terminie określonym w wezwaniu. Trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, a także dokumentację medyczną, w tym wyniki specjalistycznych badań z ostatnich dwunastu miesięcy. Jeśli ktoś posiada orzeczenie stwierdzające niezdolność lub niepełnosprawność, musi przedstawić wypis z jego treści. Ponadto należy wziąć dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub zaświadczenie o kontynuacji nauki.

Jeśli ktoś bez uzasadnionej przyczyny nie stawi się na obowiązkowej kwalifikacji wojskowej, może liczyć się z konsekwencjami. Wójt lub burmistrz nałoży na taką osobę grzywnę lub zarządzi przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji. Dzieje się to z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej czy szefa wojskowego centrum rekrutacji.

Kto podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 roku?

– mężczyźni urodzeni w 2004 roku;

– mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

– osoby, które w latach 2021-2022: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej oraz osoby, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

– kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

– osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeśli nie posiadają określonej kategorii do czynnej służby wojskowej.

fot. ilustr. pixabay

Czytaj też: Pętle indukcyjne w Łącku. Pomogą niedosłyszącym mieszkańcom

Share on twitter
Share on facebook

Jesteś tegorocznym maturzystą ? Chcesz zostać prawnikiem lub chcesz poszerzyć swoje umiejętności w zakresie prawa ? Ten materiał jest dla Ciebie

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama