Poszerzona obwodnica Brzeska wcześniej niż ,,Sądeczanka”

Mieszkańcy Sądecczyzny z niecierpliwością oczekują na wieści w sprawie budowy nowej drogi łączącej Nowy Sącz z Brzeskiem, której już nadano potoczną nazwę „Sądeczanka”. Ta trasa znacząco skróciłaby czas dojazdu do Krakowa. Ważną inwestycją oczekującą na realizację jest też zachodnia obwodnica Brzeska, czyli druga część łącznika Brzeska z autostradą A4. Gdy zostanie ukończona, będzie można, jadąc trasą Nowy Sącz – Kraków, ominąć centrum miasta znajdującego się w połowie drogi. Początkowo odcinek ten miał być jednojezdniowy, jednak minister infrastruktury zatwierdził decyzję o jego poszerzeniu.

Przeprowadzone analizy i prognoza ruchu wykazały, że jednojezdniowa droga może nie wystarczyć.

– Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks do programu inwestycji dla budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, który zakłada, że także fragment tej trasy, stanowiący jednocześnie obwodnicę Brzeska powstanie jako droga dwujezdniowa ruchu przyspieszonego (klasy GP) – informuje Iwona Mikrut z GDDKiA.

Trasa ta będzie mieć długość około 3 kilometrów i rozpocznie się od oddanego w 2016 roku do użytku I etapu łącznika, czyli węzła Brzesko na A4 do DK94.

– Włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 75 nastąpi w rejonie styku ulic : A. Mickiewicza i Cesarski Gościniec. Dla inwestycji wykonane zostało już  studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i trwa  procedura uzyskania decyzji środowiskowej – dodaje Mikrut.

Budowę zaplanowano na lata 2022-2023. Droga, która pozwoli ominąć Brzesko, bez wątpienia ułatwi dojazd do Krakowa. Przejazd przez miasto, zwłaszcza w godzinach szczytu nie jest łatwy.

– Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. na odcinku DK94 pomiędzy włączeniem I etapu łącznika Brzeskiego (stanowiącym jednocześnie początek II etapu łącznika) do skrzyżowania z istniejącą drogą krajową nr 75 z Brzeska do Nowego Sącza, średni dobowy ruch wynosi prawie 18 tys. pojazdów na dobę – podaje GDDKiA.

Cała „Sądeczanka” czyli nowa droga krajowa nr 75 pomiędzy Brzeskiem, a Nowym Sączem, będzie również trasą dwujezdniową dla ruchu przyśpieszonego. Jej długość wyniesie około 48 kilometrów.

– Dla odcinka drogi od Brzeska do Nowego Sącza nazywanego „Sądeczanką” GDDKiA prowadzi prace przygotowawcze. Analizowane są różne warianty przebiegu trasy, głównie na skutek protestów kilku gmin, przez które ma przebiegać projektowana droga. Z uwagi na wczesny etap prac przygotowawczych realizacja inwestycji planowana jest na lata 2023 – 2027 – wyjaśnia Iwona Mikrut.

ilustr. GDDKiA

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.