W weekend możemy spodziewać się zwiększonej ilości policyjnych kontroli drogowych. 16. i 17. lutego funkcjonariusze będą prowadzić ogólnopolskie działania pn. „Prędkość". Pomiary prędkości będą prowadzone zarówno w statycznych punktach, jak i w sposób dynamiczny, zwłaszcza w miejscach występowania największych zagrożeń.

Renault2

Jak przypominają policjanci, konsekwencje łamania przepisów drogowych, w tym przekraczania limitów prędkości, ponoszą nie tylko kierowcy. Często ofiarami bezmyślnego prowadzenia samochodu są inni uczestnicy ruchy. W przypadku nagłych okoliczności na drodze i konieczności natychmiastowej reakcji ze strony kierowcy, zbyt szybka jazda może doprowadzić do tragedii. Nadmierna prędkość często prowadzi do utraty kontroli nad pojazdem i zdecydowanie wydłuża czas hamowania.

Zbyt duża prędkość to jeden z najczęstszych powodów zdarzeń drogowych, a w ostatnich latach przyczyna około 25% wypadków.

- Liczba osób, które giną w tych zdarzeniach, stanowi 40% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych - informuje policja.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, w Polsce obowiązują następujące limity prędkości:

Art. 20. 1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 5–23 wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.

1a. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 23–5 wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.

  1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi20 km/h.
  2. Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i5, wynosi w przypadku:

1) samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t:

  1. a) na autostradzie –140 km/h,
  2. b) na drodze ekspresowej dwujezdniowej –120 km/h,
  3. c) na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu –100 km/h,
  4. d) na pozostałych drogach –90 km/h;

2) zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1:

  1. a) na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu –80 km/h,
  2. b) na pozostałych drogach –70 km/h.
  3. Dopuszczalna prędkość autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne określone w przepisach, o których mowa w art. 66 ust. 5, na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi100 km/h.
  4. Prędkość dopuszczalna niektórych pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi:

1) ciągnika rolniczego (również z przyczepą) – 30 km/h;

2) pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego – 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza obszarem zabudowanym;

3) motocykla (również z przyczepą), czterokołowca i motoroweru, którymi przewozi się dziecko w wieku do 7 lat – 40 km/h.

źródło: KGP / fot: KWP w Krakowie

NOWAK-MOSTYMAJ

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.