Pociągiem w Beskidy najwygodniej

Pociągiem w Beskidy najwygodniej

Szybciej i wygodniej pojedziemy na południe Polski. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jeszcze w tym roku rozpoczną prace na linii Tarnów – Muszyna (nr 96). Inwestycja szacowana na 60 mln zł poprawi jakość podróży i obsługę na peronach. Wzrośnie poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo drogowych.

Podróżni na stacji Ptaszkowa i przystanku Mszalnica za dwa lata będą wsiadać do pociągów z nowych peronów. Będą one lepiej oznakowane i oświetlone oraz wyposażone w wiaty, ławki, oraz tablice informacyjne. Zgodnie z obowiązującym w PLK standardem – perony zapewnią wymaganą obsługę osobom z ograniczonymi możliwościami poruszania się i niedowidzącym. Wykonany będzie system oznakowania dotykowego, pasów ostrzegawczych i tzw. pól uwagi oraz ścieżek prowadzących od wejścia na stację do wszystkich peronów.

Zwiększy się poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Zapewnią to 22 przebudowane przejazdy kolejowo-drogowe min. w Grybowie, Ptaszkowej, Białej Wyżnej, Mszalnicy. Nowa nawierzchnia jezdni usprawni przejazd samochodów i ruch pieszy. Prace PLK na trasie Tarnów – Muszyna, obejmą łącznie min. ok. 19 km torów. Istotnym zakresem będzie odnowa 4 wiaduktów i 26 innych obiektów inżynieryjnych między Grybowem a Kamionką Wielką. Ich dobry stan, to gwarancja przejazdu pociągów bez zwolnień.

Wczoraj (17 stycznia) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg „Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów – Muszyna” szacowany na ponad 55 mln zł, który obejmuje działania PLK na odcinku Grybów – Kamionka Wielka. Dodatkowo w I kwartale ogłoszony będzie też przetarg za ponad 4 mln zł na zaprojektowanie i wykonanie robót na wiadukcie w Nowym Sączu. Oba zadania w trybie „projekt i budowa” planowane są w latach 2017 – 2018. Finansowanie ze środków budżetowych. Ich celem jest zwiększenie kolejowej dostępności regionów atrakcyjnych turystycznie.

Zwiększenie możliwości linii Tarnów – Muszyna – Leluchów

Planowane prace w istotny sposób uzupełnią już wykonane projekty na linii Tarnów – Leluchów za ponad 100 mln zł. To min. prace na odcinku Tarnów – Stróże za ponad 64 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz poprawa odcinka Grybów – Ptaszkowa i prace z dofinansowaniem unijnym: montaż 23 nowych rozjazdów pomiędzy Stróżami a Muszyną i przebudowa 11 przejazdów na trasie Tarnów – Leluchów.

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Fot. Adrian Maraś.