OSA nie dla Gorlic. O co chodzi?

Jak poinformował na swojej stronie internetowej Urząd Miejski w Gorlicach miasto złożyło wniosek do Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 2018.

wsb3

Niestety, na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki pojawiło się rozstrzygnięcie programu OSA z informacją, że kryterium oceny wniosków w powyższym programie był wskaźnik G - dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

- Dofinansowanie uzyskały wnioski które spełniły założenia programowe i posiadają wskaźnik G nie wyższy niż 1350. Niestety, ze względu na wysokość wspomnianego wskaźnika Miasto Gorlice nie uzyskało dofinansowania w tym projekcie. Wskaźnik G dla miasta Gorlice na 2018 rok wynosi 1.458,98 zł, a dla całego kraju: 1.596.67 zł. Wskaźnik przyjęty przez Ministerstwo Sportu i Turystyki jako graniczny do dofinansowania to 1.350 zł. Dofinansowanie dostaną więc gminy z niższym wskaźnikiem jak na przykład Biecz (wskaźnik: 843,97 zł); Bobowa (wskaźnik: 563,13 zł); Frysztak (wskaźnik: 809,57 zł); Grybów (wskaźnik: 803,14 zł); Szerzyny (wskaźnik: 557,02 zł); Lipinki (677,96 zł) – czytamy na stronie UM.

Łącznie w ramach programu OSA Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało dofinansowanie 792 wnioskom, nie przyznało ze względu na wysokość wskaźnika G dochodów podatkowych 536 wnioskom, a oceny formalnej nie przeszło 85 wniosków.

Czym jest wskaźnik G? Co roku Ministerstwo Finansów ogłasza wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźnik G), powiatów (wskaźnik P) i województw (wskaźnik W), stanowiący podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2018 r. odpowiednio dla gmin, powiatów i województw (wg zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - Dz.U. z 2017 r. poz. 1453). Podstawą do wyliczenia tych wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2016 r. wg stanu na 30 czerwca 2017 r.

Źródło: UM Gorlice

TUKAN

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.