Okręg wyborczy nr 8 w wyborach do Rady Gminy Kamionka Wielka

Okręg wyborczy nr 8 w wyborach do Rady Gminy Kamionka Wielka

Zasięg:

Kamionka Wielka: nr budynków 27, 29, 51, 63, 73 ‑ 77, 87 ‑ 88, 90, 92, 102 ‑ 103, 109, 121, 142, 144, 149 ‑ 150, 157, 176, 184, 187, 195 ‑ 197, 203, 206, 213, 216, 235, 240 ‑ 241, 244 ‑ 245, 251, 253 ‑ 254, 267, 270, 280 ‑ 281, 288 ‑ 290, 293, 299, 305 ‑ 306, 312, 314, 317 ‑ 318, 320, 327, 333 ‑ 334, 336 ‑ 337, 340 ‑ 341, 345 ‑ 346, 348, 351, 354 ‑ 355, 358 ‑ 359, 362 ‑ 363, 369 ‑ 370, 372 ‑ 373, 379, 389, 391, 393 ‑ 394, 396, 399 ‑ 402, 405, 409, 411 ‑ 413, 418, 420, 422, 427, 433 ‑ 434, 437 ‑ 438, 440, 442, 445 ‑ 449, 460, 465 ‑ 466, 474 ‑ 475, 482, 493, 506 ‑ 507, 515, 518, 525, 531, 534 ‑ 535, 542, 548, 551, 555, 560, 563 ‑ 564, 572, 601, 610, 614, 634 ‑ 635, 642 ‑ 643, 649, 666, 688, 691, 700, 709, 717, 733, 747, 759, 765, 777, 781 ‑ 782, 796, 801, 846; przysiółki Pod Stacją, Nad Stacją, Góry nad stacją, Świgutówka

Reklama