Okręg wyborczy nr 3 w wyborach do Rady Gminy Nawojowa

Okręg wyborczy nr 3 w wyborach do Rady Gminy Nawojowa

 

Zasięg:

Frycowa: nr budynków 2 ‑ 30, 37 ‑ 42, 44, 46, 48, 50, 52 ‑ 55, 57 ‑ 60, 62 ‑ 65, 67 ‑ 70, 72 ‑ 73, 84 ‑ 85, 92, 102, 105, 108 ‑ 109, 134, 139 ‑ 140, 147, 150 ‑ 151, 153, 157, 161, 163, 168, 176 ‑ 181, 193, 200 ‑ 228, 231 ‑ 235, 238, 243 ‑ 245, 247 ‑ 249, 252 ‑ 253, 255 ‑ 259, 269, 283 ‑ 284, 286, 290 ‑ 291, 296 ‑ 297, 301, 308, 311, 313 ‑ 315, 347 ‑ 351, 353, 358 ‑ 360, 362, 364 ‑ 368, 370 ‑ 373, 375 ‑ 376

Reklama