Okręg wyborczy nr 2 w wyborach do Rady Gminy Nawojowa

Okręg wyborczy nr 2 w wyborach do Rady Gminy Nawojowa

Zasięg:

Frycowa: nr budynków 1, 31 ‑ 36, 43 ‑ 43A, 45, 47, 49, 51, 56, 61, 66, 71, 74 ‑ 82, 87 ‑ 91E, 93 ‑ 101, 103 ‑ 104, 106 ‑ 107, 110 ‑ 133, 135 ‑ 138, 141 ‑ 146, 148 ‑ 149, 152, 154 ‑ 156, 158 ‑ 160, 162, 164, 166 ‑ 167, 169 ‑ 175, 182 ‑ 192, 194 ‑ 199, 229 ‑ 230, 236 ‑ 237, 239 ‑ 242, 250 ‑ 251, 260 ‑ 268, 270 ‑ 273, 276 ‑ 277, 279, 281, 285, 287 ‑ 288K, 318 ‑ 319, 322, 324, 330, 332 ‑ 336, 338, 340, 344 ‑ 346, 381

Reklama