Okręg wyborczy nr 15 w wyborach do Rady Gminy Rytro

Okręg wyborczy nr 15 w wyborach do Rady Gminy Rytro

Zasięg:

Sucha Struga: nr budynków 17, 24, 39 ‑ 40, 42, 48, 92, 97 ‑ 100, 103, 113, 122, 130, 136 ‑ 137, 141, 148, 166, 171, 173 ‑ 174, 179, 188, 190 ‑ 191, 194, 196, 206, 215; przysiółek Szczepany

Reklama