Okręg wyborczy nr 10 w wyborach do Rady Gminy Kamionka Wielka

Okręg wyborczy nr 10 w wyborach do Rady Gminy Kamionka Wielka

Zasięg:

Królowa Polska, Mszalnica: nr budynków 8, 33, 38 ‑ 40, 43, 47 ‑ 48, 50, 56, 60, 74 ‑ 75, 77 ‑ 79, 87 ‑ 88, 106, 109, 112, 114, 117, 124 ‑ 125, 131, 134, 138, 143, 147 ‑ 150, 163 ‑ 164, 174, 198, 200, 207 ‑ 208, 214, 220, 236, 238, 241, 249, 252 ‑ 253, 260 ‑ 261, 266, 282 ‑ 284, 298, 309 ‑ 311, 355, 364, 373 ‑ 374, 376, 380 ‑ 381, 385, 402, 404, 407 ‑ 409, 411, 417, 425; przysiółek Zagóra

Reklama