Odeszli, ale żyją w naszych sercach

Odeszli, ale żyją w naszych sercach

„Zmarli przyjaciele nie spoczywają w ziemi, ale żyją w naszej pamięci” (Aleksander Dumas). Przybliżamy sylwetki tych, którzy odeszli do wieczności w okresie od listopada 2016 roku do listopada 2017 r.

ROK 2016

5 listopada – JULIAN MIREK

Lat 88, zastępca kierownika CPN. Pochodził z Barnowca. Przez wiele lat pomagał żołnierzom Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. W wieku 20 lat razem z ojcem Mikołajem oraz braćmi Franciszkiem i Michałem woził żywność stacjonującemu blisko Hali Łabowskiej oddziałowi partyzantki antykomunistycznej „Żandarmerii”. Został zaprzysiężony przez partyzantów, otrzymał pseudonim „Drzazga”. Dwa lata siedział w więzieniu. Po odbyciu kary pomagał rodzicom na gospodarstwie w Barnowcu. W 1959 r. zamieszkał w Nowym Sączu.

Fot. Jacek Zygadlewicz

13 LISTOPADA – KS. PRAŁAT MIECZYSŁAW SZABLA

Lat 81, rezydent w parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu. Urodził się  6 maja 1935 r. w Gaboniu. Święcenia kapłańskie przyjął w niedzielę 24 maja 1959 r. w katedrze św. Jakuba w Olsztynie. W 2012 roku powrócił w rodzinne strony i był rezydentem w parafii Miłosierdzia Bożego. 50-lecie swojego kapłaństwa ks. prałat Mieczysław Szabla świętował w niedzielę 28 czerwca 2009 r. w kościele parafialnym pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu.

Fot. UM Stary Sącz

6 GRUDNIA – MIROSŁAW GARBACZ

Lat 55, od 2003 r. sołtys Gabonia, od 2006 r. radny Rady Miejskiej Starego Sącza, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Budownictwa i Rolnictwa, członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Dzięki jego staraniom w sołectwie powstały nowe drogi asfaltowe. Odremontowano budynek miejscowej szkoły, powstało boisko sportowe i plac rekreacyjny. Zainicjował  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gaboń.

Fot. UM Stary Sącz

ROK 2017

24 STYCZNIA – ZDZISŁAW WOJNAROWSKI

Lat 58, pedagog, nauczyciel i wychowawca. Od 1997 r. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. Kierował Terenowym Związkiem Piłki Siatkowej w Nowym Sączu. W 2015 r. za działalność na rzecz starosądeckiej siatkówki został odznaczony przez starostę nowosądeckiego Złotym Jabłkiem Sądeckim.

Fot. UM Stary Sącz.

 

30 STYCZNIA – WŁADYSŁAW MATERNICKI

 Lat 83, zasłużony działacz turystyczny. Do PTTK zapisał się w 1958 r. Od 1964 r. był przodownikiem i instruktorem turystyki narciarskiej a od 1966 r. był przewodnikiem beskidzkim. W 1960 r. po odbyciu przeszkolenia pod okiem ratowników tatrzańskich w Zakopanem, został ratownikiem Grupy Krynickiej GOPR. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1986 r.), medalem Ministra Sportu i Turystyki „Zasłużony Działacz turystyki”, Złotą Odznaką GOPR, Złotą Honorową odznaką PTTK.

Fot. Grupa Krynicka GOPR.  

11 LUTEGO – JACEK ZAREMBA

Lat 68, dziennikarz, działacz „Solidarności”. Ukończył Liceum Ekonomiczne w Nowym Sączu, pracował w Bibliotece Szujskiego, COIT i drukarni „Nowomagu”. W 1980 roku zaangażował się w „Solidarność”. W sądeckiej delegaturze MKZ Regionu Małopolska „S” odpowiadał za kolportaż i informację. Internowany w Załężu od 13 grudnia 1981 r. do 28 marca 1982 r. Od 1990 r. redaktor „Głosu Sądeckiego” i „Dziennika Polskiego”. Wydał „ABC Nowego Sącza” (1970), pierwszy powojenny przewodnik po Nowym Sączu. Działacz Związku Kynologicznego, współorganizator wystaw psów rasowych.

Fot. Z arch. Macieja Zaremby.

11 LUTEGO – STEFANIA KARDASZEWICZ z d. GÓRZ

 Lat 95, docent dr hab. nauk medycznych, wybitna lekarka, naukowiec i wykładowca. Pochodziła z Gołkowic. Absolwentka medycyny na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1949). W latach 1950-1988 pracowała Śląskiej Akademii Medycznej pokonując kolejne zawodowe stopnie. Wykształciła wielu lekarzy, cieszyła się poważaniem w środowisku lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej i w całej Polsce. Po przejściu na emeryturę w 1988 roku pracowała w szpitalu w Nowym Sączu.
Fot. UM Stary Sącz.

19 LUTEGO – DANUTA SZAFLARSKA

Lat 102, wybitna aktorka filmowa i teatralna. Łączniczka Powstania Warszawskiego i wielka dama polskiego kina urodzona w 1915 r. w Kosarzyskach na Sądecczyźnie. Zagrała m.in. w filmach „Zakazane piosenki”, „Skarb”, „Dolina Issy”, „Ile waży koń trojański”, „Pora umierać”, „Janosik. Prawdziwa historia”, „Jeszcze nie wieczór”. W sierpniu 2015 r., została odznaczona w Nowym Sączu Złotą Odznaką – Krzyżem Małopolski. Została pochowana w Warszawie 28 lutego.

Fot. Agnieszka Małecka

20 LUTEGO LIDIA ŚMIGOWSKA

Lat 54, współzałożycielka Nowoczesnej, wiceprzewodnicząca tej partii na Sądecczyźnie.  Absolwentka krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nauczycielka w sądeckich szkołach. Współzałożycielka pierwszego w kraju nowosądeckiego klubu „Fifty-One”, w ramach którego organizowała akcje charytatywne i promujące region nowosądecki. Zginęła tragicznie w wypadku samochodowym w Dąbrowej.

Fot. Nowoczesna Nowy Sącz.

18 MARCA – WŁADYSŁAW KULPA

Lat 83, nauczyciel i społecznik Łabowej, nazywany łabowskim „Judymem”. Absolwent krakowskiej AWF. Od 1956 r. nauczyciel i działacz sportowy. Blisko pół wieku pracował na rzecz upowszechniania sportu wśród młodzieży. Organizował liczne zawody sportowe, na których jego podopieczni zdobywali pierwsze miejsca. Radny gminny i powiatowy. Współtwórca „Solidarności” w Szkole Podstawowej w Łabowej. Wyróżniony  Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej.

Fot. UG Łabowa

21 MARCA – MŁ. BRYG. ANTONI  BIENIAS

Lat 71, długoletni Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Nowym Sączu oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu. Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 1 września 1967 roku w Szkole Oficerów Pożarnictwa w Warszawie. Od września 1970 do 31 lipca 1974 roku pracował w Komendzie Straży Pożarnych dla miasta Nowego Sącza na stanowisku oficera ds. operacyjno-szkoleniowych. Od 1 grudnia 1975 roku zajmował stanowisko Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Nowym Sączu, kierując jednocześnie Zawodową Strażą Pożarną. Funkcję tę pełnił do 30 czerwca 1992 roku. Od 1 lipca 1992 roku do 29 lutego  1996 pełnił służbę na stanowisku Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

Fot. KM PSP Nowy Sącz

25 MARCA – BARTŁOMIEJ POPIELA

Lat 78, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu w latach 1969 – 1979. Urodził się w 1938 roku. Pracę zawodową rozpoczął 1 października 1963 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu. Wrócił do „swojej” szkoły jako nauczyciel chemii. Od 1 marca 1968 r. do 31 sierpnia 1969 r. pełnił obowiązki zastępcy dyrektora, a od 21 października 1969 r. do 31 sierpnia 1979 r. samodzielnie kierował szkołą. Jako dyrektor wykazywał wiele inicjatyw w rozbudowie i modernizacji bazy szkoły oraz wyposażaniu pracowni przedmiotowych.

Fot. II LO w Nowym Sączu.

16 KWIETNIA – AUGUSTYN LEŚNIAK

 Lat 86, ekonomista i historyk. Studiował w Akademii Ekonomicznej i na UJ w Krakowie. Pracownik Sądeckich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, Sądeckich Zakładów Elektro-Węglowych i Sądeckich Zakładów Naprawy Samochodów. Ojciec sądeckiego dziennikarza Jerzego Leśniaka. Pisał przewodniki i opracowania z dziejów naszego miasta i regionu”. Z inicjatywy Augustyna Leśniaka IV LO, a potem Akademickie Gimnazjum i Liceum stało się spadkobiercą tradycji przedwojennej Szkoły Chrobrego, którą zlikwidowano w 1950 r.Publikował w „Roczniku Sądeckim”, a wspólnie z synem – Jerzym Leśniakiem stworzył wydaną w 2000 r. „Encyklopedię Sądecką”. Pracował w samorządzie sądeckiej Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Fot. z arch. Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego.

19 KWIETNIA – HENRYK SZEWCZYK

 Lat 56, dziennikarz, związany z „Czasem Krakowskim”, „Gazetą Krakowską”, „Sądeczaninem”. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek nauki polityczne. W latach 1981 – 1989 aktywnie angażował się w inicjatywy opozycji antypeerelowskiej, działał w podziemnych strukturach „Solidarności”, organizował kolportaż podziemnych wydawnictw, uczestniczył w strajkach studenckich, demonstracjach ulicznych.  Aresztowany i wielokrotnie przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa. Działalność w „Solidarności” kontynuował po 1989 roku, był także związany z Porozumiem Centrum (PC) oraz Ruchem Odbudowy Polski (ROP). W latach 1985-1989 pracował jako instruktor w Oddziale Wojewódzkim Stowarzyszenia Pax w Nowym Sączu, a następnie jako nauczyciel historii w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu. Od 1990 do 1996 roku związany był z  nowosądecką redakcją „Czasu Krakowskiego”, a następnie z „Gazetą Krakowską (1997 – 2007), później z miesięcznikiem „Sądeczanin”, którego był redaktorem naczelnym.

Fot. Piotr Droździk

24 KWIETNIA – PIOTR KRUK

Lat 65, pierwszy korespondent Telewizji Kraków w Nowym Sączu (lata 1986–1995). Pochodził z Przemyśla. W Nowym Sączu osiedlił się w 1971 r. Pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Muszynie, w Zarządzie Wojewódzkim ZSMP i w Konspolu, gdzie zajmował stanowisko dyrektora ds. rynków wschodnich. W latach 90. należał do współorganizatorów Unii Pracy. Wraz z Juliuszem Jarończykiem organizował mistrzostwa świata i Europy w modelarstwie kosmicznym w Nowym Sączu – Łososinie Dolnej (1983, 1993, 1998). Prezes Aeroklubowi Podhalańskiemu i klubowi modelarskiemu „Zefirek” w Muszynie. Organizował wystawy i plenery wyjazdowe Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego.

Fot. Piotr Droździk

19 LIPCA – MACIEJ PORZYCKI

Lat 83, nestor ratownictwa górskiego, współzałożyciel Grupy Krynickiej GOPR. Urodził się w roku 1934 w Krynicy – Zdroju. Przez wiele lat pełnił funkcję członka i sekretarza Rady Grupy Krynickiej GOPR. W 1954 r. uzyskał stopień starszego ratownika, w 1971 stopień instruktora ratownictwa górskiego. W 1985 w uznaniu zasług na niwie szkoleniowej otrzymał mianowanie na stopień starszego instruktora ratownictwa górskiego. Wyszkolił dwa pokolenia ratowników. Swoje życie zawodowe związał z krynickim liceum, gdzie pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego. Działał aktywnie na polu popularyzacji turystyki górskiej. Był ratownikiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz instruktorem Polskiego Związku Narciarskiego. W roku 1993 otrzymał „Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski”.

Fot. Grupa Krynicka GOPR.

20 LIPCA – ROMAN KUCIA

Lat 68, wicedyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Twórca placówek muzealnych w Nowym Sączu, Krynicy i Szczawnicy, głęboko zaangażowany w wiele projektów i inwestycji Muzeum Okręgowego. 15 września 2015 r., wraz z Robertem Ślusarkiem oraz Zofią Pulit, przyjął Tarczę Herbową „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” przyznaną przez radnych miasta Nowego Sącza Sądeckiemu Parkowi Etnograficznemu.

Fot. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – Piotr Droździk

21 LIPCA – MARIAN NOWIŃSKI

Lat 73, artysta o międzynarodowej sławie, profesor Akademii Sztuk Pięknych stawiany w jednym rzędzie z Tadeuszem Kantorem i Franciszkiem Starowieyskim. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, profesor i dziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. Pomysłodawca, (wraz z żoną, pochodzącą z Mostek, zmarłą w 2009 r. prof. Teresą Platą Nowińską), uczestnik i kurator artystyczny starosądeckich Międzynarodowych Plenerów Malarskich. Wystawiał malarstwo, grafikę, plakat, dzieła w technikach mieszanych i autorskich w wielu krajach Ameryki, Azji i Europy. Zaliczony został do „Mistrzów polskiej sztuki plakatu”. Uhonorowany złotą odznaką za zasługi dla Starego Sącza.

Fot. UM Stary Sącz.

24 LIPCA – MONIEK GOLDBERG

Lat 91, urodzony w Starym Sączu w religijnej rodzinie żydowskiej, jako jedyny członek rodziny przetrwał Zagładę Żydów. Więzień starosądeckiego getta, szkoły policyjnej dla Niemców w Rabce, obozu płaszowskiego. Uratowany dzięki liście Oskara Schindlera. Po wojnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, i choć nigdy nie wrócił do Starego Sącza, zawsze żywo interesował się rodzinnym miastem. Zmarł w Nowym Jorku.

Fot. Sądecki Sztetl

9 SIERPNIA – LESZEK HORWATH

Lat 59, dziennikarz radiowy, telewizyjny i publicysta. Przez wiele lat pracował dla Radia Kraków i Telewizji Kraków. Jego audycje emitowane były na antenach stacji lokalnych i tych ogólnopolskich. Leszek Horwath był również wieloletnim dziennikarzem pierwszej nowosądeckiej rozgłośni – Radia Echo. W ostatnim czasie pełnił funkcję redaktora naczelnego sądeckiego portalu kulinarnego potrawyregionalne.pl.

Fot. TVP

Noc z 20/21 SIERPNIA – JERZY LEŚNIAK

Lat 60, dziennikarz, pisarz, autor wielu książek o Nowym Sączu. Absolwent nowosądeckiego I LO im. Jana Długosza (1976) i dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim (1980). Pracował w tygodniku „Dunajec” (1980-1988), „Gazecie Krakowskiej (1989-1995), „Dzienniku Polskim” (1996-2003) oraz w Regionalnej Telewizji Kablowej w Nowym Sączu (1992-2001). W latach 2003-2006 był rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta Nowego Sącza. Kierował tygodnikiem „Echo” w Nowym Sączu (1996) i kwartalnikiem „Nowy Sącz” (od 2005). Pracował w komitecie redakcyjnym „Rocznika Sądeckiego” (od 2007) oraz wykładał dziennikarstwo w PWSZ w Nowym Sączu (od 2001). Współpracował z miesięcznikiem „Sądeczanin” (2008–2011), z „Almanachem Sądeckim” (od 2010) i „Dobrym Tygodnikiem Sądeckim” (od 2014). Był sekretarzem Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej.

Fot. Piotr Droździk.

1 WRZEŚNIA 2017 – DANIEL WEIMER

Lat 59, dziennikarz sportowy, wierny kibic oraz kronikarz Sandecji. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Długosza w Nowym Sączu (1976) i filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1980). W latach1980 – 1991 pracował w „Głosie ZNTK”, a następnie w „Głosie Sądeckim”, „Dzienniku Polskim” i „Gazecie Krakowskiej”. Autor m.in. kompendium „A – jak Augustynek, Ż – jak Żabecki: leksykon piłkarzy sądeckich” (2005) i monografii „Złota Księga Sandecji 1910-2010”. Sam nazwał ją dziełem swojego życia. Kochał ludzi, życie, Sandecję, książki, kino i swoją pracę.

Fot. Piotr Droździk.

 

16 WRZEŚNIA – KS. JANUSZ PODSADA

Lat 79, jezuita z kościoła kolejowego w Nowym Sączu. Pochodził ze Stanisławowa. Absolwent Technikum Kolejowego w Nowym Sączu. Święcenia prezbiteriatu otrzymał w Warszawie z rąk ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. O. Podsada posługiwał w kościele kolejowym od 2005 roku. O. Janusz Podsada SJ zmarł w szpitalu w Brzozowie w stanie śpiączki farmakologicznej. W stanie zakonnym przeżył 61 lat.

Fot. Facebook.

 

12 PAŹDZIERNIKA – JANUSZ PIĄTKOWSKI

Lat 74, znany w Nowym Sączu lekarz weterynarii, społecznik, wieloletni działacz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Działał w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Koalicji Nowosądeckiej. Założył w Nowym Sączu Klub Dyskusyjny im. Tadeusza Mazowieckiego. W przeszłości był także kierownikiem sądeckiego sanepidu. Kochał zwierzęta, inicjował akcje ich adopcji.

Fot. Z arch. J. Piątkowskiego.

 

Opracowała: Agnieszka Małecka

WYBORY 2024

REPERTUAR KINA SOKÓŁ

Reklama