Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor Janiny Szczepanek – w latach 1973-1997 nauczyciela biologii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza.

wsb3

Odeszła kilka dni po głównych uroczystościach jubileuszu 200-lecia swojej szkoły, której poświęciła wszystkie „zdolności i siły”. Ze względu na stan zdrowia nie mogła osobiście odebrać, przyznanej jej z tej okazji Złotej Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski.

Prof. Janina Szczepanek, prezentując wybitny talent pedagogiczny, należała do najbardziej cenionych dydaktyków i wychowawców na Sądecczyźnie. Cieszyła się niekwestionowanym autorytetem wśród uczniów. Osiągała bardzo wysokie, wyróżniające w skali województwa wyniki w pracy dydaktycznej. W nauczaniu biologii stosowała oryginalny program łączący zagadnienia ekologiczne i edukacji zdrowotnej.

Była rekordzistką pod względem skuteczności przygotowania uczniów do startu w olimpiadach przedmiotowych, o czym świadczy grupa aż 50 finalistów i laureatów Olimpiady Biologicznej i Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Powyższe osiągnięcia uczniów przyczyniły się do wysokiego miejsca w ogólnopolskich rankingach nie tylko szkoły, ale także województwa nowosądeckiego. Bardzo dobre wyniki nauczania były rokrocznie potwierdzane wysokimi wynikami egzaminów maturalnych i wysokim odsetkiem uczniów zdających pomyślnie egzaminy wstępne na uczelnie wyższe, zwłaszcza Akademie Medyczne w całym kraju. Wychowankowie mgr Janiny Szczepanek to dzisiaj wybitni lekarze i naukowcy – pracownicy klinik, uczelni i instytutów.

Prof. Janina Szczepanek była prekursorką wdrażania w organizacji pracy dydaktycznej profili kształcenia – zwłaszcza niezwykle wymagającego profilu biologiczno-chemicznego. Zorganizowała w szkole nowoczesną pracownię biologiczną. Poprzez swoją pracę dydaktyczną i wychowawczą budowała markę, renomę i pozycję I Liceum Ogólnokształcącego na oświatowej mapie Sądecczyzny i Małopolski.

W Zmarłej nasza szkoła i cała Sądecczyzna traci jednego z najwybitniejszych pedagogów i dydaktyków w historii.

Najbliższym Pani Profesor składamy wyrazy współczucia.

Cześć Jej pamięci!

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

Nadesłane przez Jakuba Bulzaka, historyka I LO w Nowym Sączu

Fot. pixabay.com

KOMORA

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.