Od stycznia podrożeją mandaty. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowe prawo

Samochód poruszający się z dużą prędkością

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa o ruchu drogowym zaostrzającą kary dla kierowców którzy dopuszczają się wykroczeń drogowych. Nowela wprowadza rentę dla najbliższych osób, które zginęły w wypadkach drogowych, niższe stawki OC dla osób jeżdżących bezpiecznie, wysokie kary za uczestnictwo w nielegalnych wyścigach na drogach publicznych oraz słony mandat za przekroczenie prędkości o 30 km na godzinę. Trzeba będzie za takie wykroczenie zapłacić minimum 800 zł.

Nowe zapisy i nowe stawki mandatów będą obowiązywać od stycznia 2022 roku.

W myśl zapisów ustawy w nowym jej brzmieniu można spodziewać się następujących  konsekwencji:

 • grzywna od 1 tys. zł do 30 tys. zł za złamanie zakazu wyprzedzania określonego ustawą bądź znakiem drogowym.
 • areszt, ograniczenie wolności albo grzywna od 1 tys. zł do 30 tys. zł dla kierowcy, który prowadził pojazd na drodze publicznej, w strefie zamieszkania i w strefie ruchu bez wymaganego uprawnienia oraz dla kierowcy prowadzącego  pojazd bez dopuszczenia go do ruchu.
 • grzywna do 30 tys. zł za niewskazanie na żądanie uprawnionego organu, komu powierzono pojazd do kierowania w określonym czasie.
 • grzywna nie niższa niż 3 tys. zł za niezachowanie należytej ostrożności lub spowodowanie zagrożenia przez sprawcę znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu, za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem, ominięcie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu oraz naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych przez sprawcę, który w ciągu dwóch lat przed dniem popełnienia czynu był już prawomocnie skazany za określone wykroczenia.
 • minimalna kara grzywny 800 zł wobec kierowcy, który przekracza dopuszczalną prędkość jazdy o ponad 30 km/h, niezależnie od tego, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym, czy poza nim.

Sejm odrzucił poprawkę wnioskowaną przez Senat, zgodnie z którą część wpływów z mandatów trafiałyby do budżetów samorządów.

Nowe zapisy kodeksu drogowego dopuszczają maksymalne obciążenie “konta” kierowcy 15 punktami karnymi. Dotąd można było jednorazowo “zarobić” 10. Zlikwidowano również możliwość anulowania punktów w zamian za uczestnictwo w szkoleniach.

Ilość punktów karnych będzie miała znaczenie przy ustalaniu wysokości stawki ubezpieczenia OC.

wykroczenia za które kierowca otrzyma 15 punktów karnych:

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, w celu umożliwienia jej przejścia
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi
 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

13 punktów karnych:

 • przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h

10 punktów:

 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,
 • zawracanie na autostradzie lub drodze ekspresowej,
 • przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h,
 • objeżdżanie opuszczonych półzapór i zapór,
 • wjeżdżanie na przejazd, kiedy po drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy,
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 lub więcej.

8 punktów:

 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby w pojeździe lub poza nim
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej, na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo, pojazdom szynowym, rowerzystom
 • naruszenie zakazu wyprzedzania
 • naruszenie zakazu cofania na autostradzie i eskach
 • zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia lub przejazdu

7 punktów karnych:

 • nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania

6 punktów karnych:

 • kolizja, w tym poza drogą publiczną, strefą zamieszkania, strefą ruchu
 • jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych
 • naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych
 • niezatrzymanie przed znakiem „stop”
 • przekroczenie prędkości od 21 do 30 km/h
 • wyprzedzanie z niewłaściwej strony
 • wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym
 • przewożenie dziecka w sposób niezgodny z przepisami

5 punktów karnych:

 • ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu
 • kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień

4 punkty karne:

 • przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa i używaniu kasków

3 punkty karne:

 • przekroczenie prędkości od 11 do 20 km/h

2 punkty karne:

 • niestosowanie się do znaków B-35 do 39

 

Czytaj też:

Mikołaj stracił tatę w wypadku, w którym sam został ciężko ranny…

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.