Od dziś (4 maja) można składać wnioski o zwolnienie z ZUS i postojowe w ramach nowej tarczy antykryzysowej

Możliwość zwolnienia ze składek za marzec i kwiecień 2021 roku dla przedsiębiorców z kilkudziesięciu branż – to zakłada najnowsza odsłona tarczy antykryzysowej. Wnioski można składać już od dziś (4 maja) do końca czerwca, przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień lub sam kwiecień 2021 r. Nowe przepisy przewidują też nawet pięciokrotne świadczenie postojowe dla firm.

Według szacunków ZUS ze zwolnienia ze składek, w ramach najnowszej odsłony tarczy, będzie mogło skorzystać ponad 400 tys. przedsiębiorców. Daje to kwotę wsparcia w wysokości około 2,5 mld złotych.

Z Tarczy 9.0 będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki z powodu COVID-19. To 46 branż, które już wcześniej otrzymały pomoc i 17 kolejnych rodzajów działalności, w tym: salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych.

O wsparcie będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed listopadem 2020 r. i na 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu.

Umorzenie składek i ponowne postojowe z ZUS przysługuje firmom, które miały spadek przychodu o co najmniej 40 procent. Należy porównać przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do przychodu z miesiąca poprzedniego albo z analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Można ten przychód porównać również do przychodu z lutego albo z września 2020 roku. Nowością jest tu więc możliwość porównania przychodu do sytuacji z lutego 2020 r., czyli okresu sprzed pandemii.

Przedsiębiorcy, którzy zdążyli już opłacić składki, będą mogli otrzymać ich zwrot.

Nowa odsłona tarczy wprowadza także zmiany w świadczeniu postojowym. Przedsiębiorcy z określonych branż mogą otrzymać to świadczenie od jednego do pięciu razy. Przy czym liczba świadczeń jest pomniejszana o już otrzymane postojowe na podstawie poprzednich rozporządzeń (tj. z 19 grudnia 2020 r. i 26 lutego 2021 r.). Wniosek można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

O zwolnienie ze składek ZUS mogą wnioskować przedsiębiorcy o następującym PKD:

KOD PKDOpis PKDOkres zwolnienia ze składek ZUS
47.41.ZSprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachkwiecień 2021
47.42.ZSprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachkwiecień 2021
47.43.ZSprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachkwiecień 2021
47.51.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachkwiecień 2021
47.52.ZSprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachkwiecień 2021
47.53.ZSprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachkwiecień 2021
47.54.ZSprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachkwiecień 2021
47.59.ZSprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachkwiecień 2021
47.64.ZSprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachkwiecień 2021
47.65.ZSprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachkwiecień 2021
47.75.ZSprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachkwiecień 2021
47.77.ZSprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachkwiecień 2021
47.81.ZSprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskachstyczeń 2021
47.82.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskachstyczeń 2021
47.89.ZSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskachstyczeń 2021
77.29.ZZ Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowegokwiecień 2021
77.39.ZWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanakwiecień 2021
96.02.ZFryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetycznekwiecień 2021
96.09.ZPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowanakwiecień 2021
47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachstyczeń 2021 oraz kwiecień 2021
47.72.ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachstyczeń 2021 oraz kwiecień 2022
49.32.ZDziałalność taksówek osobowychgrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowanygrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
51.10.ZTransport lotniczy pasażerskigrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
52.23.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lotniczygrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowaniagrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowaniagrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
55.30.ZPola kempingowe i pola namiotowegrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomicznegrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
56.10.BRuchome placówki gastronomicznegrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)grudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
56.29.ZPozostała działalność gastronomicznagrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojówgrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
59.11.ZDziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnychgrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
59.12.ZDziałalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymigrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
59.13.ZDziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnychgrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
59.14.ZDziałalność związana z projekcją filmówgrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
59.20.ZDziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznychgrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
74.20.ZDziałalność fotograficznagrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowegogrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
79.11.ADziałalność agentów turystycznychgrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
79.12.ZDziałalność organizatorów turystykigrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
79.90.ADziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznychgrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
79.90.CPozostała działalność usługowagrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresówgrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnychgrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznejgrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
85.53.ZPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażugrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
85.59.ANauka języka obcychgrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanegrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
86.10.ZDziałalność szpitaligrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
86.90.ADziałalność fizjoterapeutycznagrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
86.90.DDziałalność paramedycznagrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
90.01.ZDziałalność związana z wystawnianiem przedstawień artystycznychgrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
90.02.ZDziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznychgrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
90.04.ZDziałalność obiektów kulturalnychgrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
91.02.ZDziałalność muzeówgrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
93.11.ZDziałalność obiektów sportowychgrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
93.13.ZDziałalność obiektów służących poprawie kondycyji fizycznejgrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
93.19.ZPozostała działalność związana ze sportemgrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
93.21.ZDziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywkigrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
93.29.ADziałalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacjigrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
93.29.BPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowanagrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjnagrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
96.01.ZPranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskichgrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021
96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznejgrudzień 2020 oraz styczeń-kwiecień 2021

Ponowne jednokrotne świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą na dzień 31 marca 2021 r. oznaczoną kodem PKD:

 1. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 2. 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 3. 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 4. 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 5. 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 6. 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 7. 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 8. 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 9. 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 10. 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 11. 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 12. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 13. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 14. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 15. 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 16. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 17. 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
 18. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Wniosek o świadczenie należy złożyć w terminie od 4.05.2021 r. do upływu 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii. Wniosek RSP-DD7 należy złożyć przez PUE ZUS. Kwota świadczenia wynosi 2080 zł.

Świadczenie maksymalnie dwukrotne przeznaczone jest dla przedsiębiorców działających pod PKD:

 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Świadczenie maksymalnie czterokrotne mogą otrzymać firmy o PKD:

 • 91.02.Z Działalność muzeów
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej
 • niesklasyfikowana
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

Świadczenie maksymalnie pięciokrotne mogą uzyskać przedsiębiorcy o PKD:

 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
 • 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z Pola kempingowe i pola namiotowe
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych  (katering)
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A Nauka języków obcych
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 86.10.Z Działalność szpitali
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D Działalność paramedyczna
 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

źródło: regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego; pit.pl

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.