Nowy Sącz: Zmarł nauczyciel Tadeusz Górka, były dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17

Nowy Sącz: Zmarł nauczyciel Tadeusz Górka, były dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17

W wieku 69 lat zmarł sądecki nauczyciel, harcerz i społecznik – Tadeusz Górka. Przez 30 lat kierował Szkołą Podstawową nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Porębie Małej.

Tadeusz Górka urodził się w 1949 roku w Nowym Sączu. Ukończył  filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Jako nauczyciel pracował w Bereście (gmina Krynica – Zdrój) oraz Porębie Małej (dziś dzielnica Nowego Sącza). Funkcję dyrektora SP nr 17 pełnił od 1974 r.

Jak czytamy w „Nowej Encyklopedii Sądeckiej” Jerzego Leśniaka, Tadeusz Górka był społecznikiem, udzielającym się aktywnie w życiu lokalnej społeczności. Działał przy powstawaniu kaplicy, rozwijaniu ruchu oazowego i promowaniu wiedzy biblijnej.

Był także harcerzem. Prowadził drużyny i obozy harcerskie, miał stopień harcmistrza. W ostatnich latach działał w kręgu seniorów ZHP „Szumiący Bór” w Nowym Sączu, przyczynił się do odnowienia obelisku w Kosarzyskach i Komendy Hufca w Nowym Sączu.

Kolejną pasją Tadeusza Górki była muzyka. Śpiewał w chórze „Echo II” przy parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu.

Uroczystości żałobne odbyły się we wtorek 30 stycznia w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w  Nowym Sączu-Zawadzie. 

Fot. Nowa Encyklopedia Sądecka Jerzego Leśniaka. 

Reklama