Nowy Sącz w niechlubnej czołówce rankingu Polskiego Alarmu Smogowego

Nowy Sącz w niechlubnej czołówce rankingu Polskiego Alarmu Smogowego

Nowy Sącz znalazł się na szczycie rankingu, przygotowanego przez Polski Alarm Smogowy. Jednak nie jest to powód do dumy. Na listę trafiły bowiem miasta o najwyższym zanieczyszczeniu powietrza w 2019 roku.

Lista piętnastu najbardziej ,,smogowych” miejscowości stworzona została na podstawie danych Państwowego Monitoringu Środowiska z 2019 r., pod uwagę brano więc tylko te miejsca, w których znajdują się stacje pomiarowe tego systemu.

Decydujące było stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu (BAP) w powietrzu oraz liczba dni, w których dobowe stężenie pyłu PM10 było powyżej normy. Pod względem pierwszego kryterium ,,króluje” Nowy Targ z aż 1800% rakotwórczego benzo(a)pirenu (BAP). Nowy Sącz również znalazł się na wysokiej pozycji. Z wynikiem 1000% normy zajął czwarte miejsce.

Jeśli chodzi o ranking miejscowości pod względem liczby dni, w których dobowe stężenie pyłu PM10 było powyżej normy, na pierwszym miejscu uplasowała się Pszczyna (106 dni). Nowy Sącz zajął dziewiątą pozycję. W 2019 roku było tu 71 takich dni. Pomiary pokazują, że najczystszym powietrzem można oddychać na Pomorzu.

Rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego zauważa, że co roku na liście widnieją nazwy tych samych miejscowości, co powinno zaalarmować ich władze. Przykładowo z rankingu wypadł Kraków, w którym od września 2019 r. obowiązuje całkowity zakaz palenia węglem i drewnem.

Na smogowej liście przeważały małe miasta i wsie, co pokazuje, że problem zanieczyszczenia powietrza nie dotyczy tylko metropolii.

Trzeba zaznaczyć, że od kilku dni Główny Inspektorat Ochrony Środowiska codziennie alarmuje o złym stanie powietrza w Nowym Sączu. Dziś znów wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące zanieczyszczenia. W mieście przekroczony może zostać dopuszczalny poziom pyłu PM10. W związku z tym nadal obowiązuje zakaz używania kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno, jak kozy, czy piece kaflowe, jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.

Ponadto mieszkańcy Nowego Sącza powinni unikać działań, które dodatkowo zwiększą zanieczyszczenie powietrza, czyli np. korzystania z samochodów, używania dmuchaw do liści i rozpalania ognisk.

Aby zadbać o swoje zdrowie w tym czasie, należy unikać intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, zwłaszcza kiedy odczuwa się pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, ale także ograniczyć wietrzenie pomieszczeń. Warto także śledzić na bieżąco informacje o stanie powietrza.

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby o większej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza, czyli dzieci i młodzież, seniorzy, osoby z zaburzeniami układu oddechowego lub krwionośnego. Dotyczy to także wszystkich zawodowo narażonych na zapylenie oraz palących papierosy i biernych palaczy. U chorych na astmę dolegliwości mogą się nasilić.

Sądecczyzna: w smogowe dni będzie zakaz palenia w kominkach. Tak zdecydowali radni województwa

źródło i grafiki: Polski Alarm Smogowy

fot. ilustr. pixabay