Nowy Sącz. Rachunki za wywóz śmieci ostro w górę

Nowy Sącz. Rachunki za wywóz śmieci ostro w górę

Było 19 zł. Będzie 28,18 od osoby. Tyle wyniesie opłata za odbiór śmieci od jednego mieszkańca. 12 radnych miasta Nowego Sącza przegłosowało dziś uchwałę o podwyżce.

49 proc. podwyżki opłat na odbiór śmieci ma się nijak do wskaźnika inflacji, który wynosi około 17 proc. Ta podwyżka w inflacji nie ma uzasadnienia, ale układa się w logikę braku empatii i wrażliwości społecznej, którą państwo prezentujecie od kilku lat. Zrezygnujcie z władzy. Oddajcie mandaty, bo jeśli ograniczacie się tylko do podwyżek, to bardzo wątły wskaźnik waszych zdolności zarządczych. Wycofajcie ten projekt uchwały – apelował radny Wojciech Piech.

Radna Teresa Cabała przypomniała, że podwyżka cen za odbiór śmieci to nie wszystko, czego mieszkańcy mogą się spodziewać, bo podrożeje też woda.

W projekcie  budżetu na 2023 r nie ma dopłat do wody i do odbioru ścieków. I wy mówicie o odpowiedzialności? A ja chciałabym wiedzieć, czy na spółkę Nova zostały nałożone kary pieniężne. Czy decyzja jest prawomocna. I jak funkcjonuje program naprawczy tej spółki  – dopytywała.

Pytania radnego Kądziołki i radnej Teresy Cabały o kary dla Novej i o rozstrzygnięcia sądowe dotyczące podejrzeń o złe zarządzanie spółką, nie doczekały się odpowiedzi, zaś wniosek o zdjęcie z porządku obrad uchwały podwyższającej cenę za odbiór śmieci został przez większość radnych odrzucony.

To trochę tak wygląda jakbyście państwo przyszli do restauracji, zamówili posiłek za 150 złotych, a później kłócili się, że powinniście zapłacić tylko sto. Przecież przetarg na odbiór odpadów został rozstrzygnięty. Zapomnieliście, że to rząd PiS wprowadził ustawę która mówi że system ma się bilansować? Ale  jeśli macie koneksje w rządzie, to niech premier Morawiecki da nam te 50 milionów, które chciał dać piłkarskiej reprezentacji, to śmieci będą tańsze – próbował bronić decyzji o podwyżce radny Jakub Prokopowicz.

Dyskusję podsumował przewodniczący Krzysztof Głuc.

Jednym przyciskiem można wiele uczynić, to prawda. Można zdecydować o miliardach euro które nie trafiają do Polski. O absurdalnym systemie podatkowym, którego nikt nie rozumie. O tym, że cena paliwa rok do roku jest wyższa o 60 procent. Jednym przyciskiem można zdecydować, że ponad miliard więcej niż w ubiegłym roku trafi do rządowej telewizji. Przeliczcie ile to jest pieniędzy dla systemu śmieciowego… Dobre rządzenie nie polega na rozdawaniu, żeby część ludzi miała lepiej. Dzisiejsza sytuacja z cenami śmieci jest konsekwencją złego rządzenia, złego prawa, złych przepisów. Mamy do czynienia z fatalnie skonstruowanym, nieszczelnym systemem, nad którym rząd nie panuje, a konsekwencje zrzucane są na samorządy. Nie na tym polega demokracja i funkcjonowanie nowoczesnych państw europejskich – mówił.

Na koniec zarządził głosowanie. Podwyżka cen za odbiór śmieci została przegłosowana.

Oto jak głosowali radni miasta Nowego Sącza.

 

„Zaproponowane stawki opłat bilansują koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Stawka 28,50 zł jest istotnie niższa od stawki, która zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku może być ustalona w maksymalnej wysokości 41,23 zł. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne” – czytamy w uzasadnieniu propozycji podwyżki do którego dołączono zestawienie „śmieciowych” kosztów jakie ponosi miasto w skali roku.

Łączne koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 wyniosą 26 mln 646 tys. 985  zł. Na tę kwotę składają się następujące wydatki:

  • Usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów + PSZOK – wynagrodzenie wykonawcy 25 mln 722 360
  • Obsługa administracyjna 876 tys. 625
  • Edukacja ekologiczna 48 tys.

Łącznie 26 mln. 646 tys. 985 zł.

Aby taką kwotę od mieszkańców wyegzekwować, dokonano następujących wyliczeń, które posłużyły za bazę do ustalenia nowego cennika:

 

Obrady będzie można śledzić pod linkiem: www.dts24.pl/sesja

Czytaj też:

strzałka w dół

Nowy Sącz. Jakub Kamiński prosto z Kataru przyjechał na spotkanie z młodymi sportowcami [ZDJĘCIA]

zdjęcie ilustracyjne: pexels

Share on twitter
Share on facebook