Nowy Sącz. Gródek n. Dunajcem: PWSZ i spółka Dunajec będą współpracować

Nowy Sącz. Gródek n. Dunajcem: PWSZ i spółka Dunajec będą współpracować

Studenci Instytutu Technicznego i Instytutu Ekonomicznego mogą liczyć na praktyki w firmie Dunajec sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem. 

– Beneficjentami porozumienia jakie uczelnia podpisała ze spółką Dunajec będą w pierwszej kolejności studenci Instytutów Technicznego (IT) i Ekonomicznego (IE). Wynika to z profilu działalności spółki oraz zbieżności jej działalności z tematyką kształcenia w tych instytutach. Sądzę, że studenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, na którym kształcimy w Instytucie Technicznym oraz kierunków Ekonomia oraz Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, realizowanych w Instytucie Ekonomicznym, mogą dużo zyskać odbywając praktyki lub pisząc prace dyplomowe (na studiach I i II stopnia) związane z działalnością spółki Dunajec – mówi rzecznik prasowy PWSZ w Nowym Sączu, Tomasz Zacłona.

Umowę podpisano wczoraj (18 września, poniedziałek).

– Spółka posiada silną pozycję rynkową i umożliwia  poznanie procesu technologicznego produkcji wody i oczyszczania ścieków oraz zapoznanie się z wewnętrzną organizacją przedsiębiorstwa, co jest niezmiernie cenne dla naszych studentów. Uczelnia zabiega o różnorodność przedsiębiorstw i instytucji, w których studenci mogą odbywać praktyki oraz w oparciu, o które mają szansę pisać prace dyplomowe. PWSZ w Nowym Sączu na wszystkich kierunkach kształci na tzw. profilach praktycznych, dlatego świadomie i celowo zabiegamy o bliską współpracę z rynkiem pracy – dodaje Tomasz Zacłona.

 

Celem współpracy jest nie tylko realizacja praktyk. Chodzi również o prowadzenie wspólnych badań naukowych.

Fot. www.pwsz-ns.edu.pl

Share on twitter
Share on facebook