Nowy Sącz. Gmina i finansowanie wynagrodzenia dla studentów i absolwentów? (oddaj swój głos)

Nowy Sącz. Gmina i finansowanie wynagrodzenia dla studentów i absolwentów? (oddaj swój głos)

Nowy Sącz

Relatywnie duża część młodych ludzi po ukończeniu szkół i studiów opuszcza Nowy Sącz. Przyczyn jest wiele, ale jedną z kluczowych jest szukanie zatrudnienia w innych miastach, także poza granicami Polski. Takie decyzje młodych osób skutkują wyprowadzeniem się z Nowego Sącza na zawsze.


Rachunek jest dość niekorzystny. Koszt wykształcenia ludzi ponosi gmina, a oni opuszczają Nowy Sącz. To oczywista strata. Czy gmina nie powinna zatem aktywnie przeciwdziałać temu zjawisku? Polityka mieszkaniowa gminy z preferencją dla młodych to jeden z instrumentów. Drugim ważnym, a może nawet ważniejszym jest sprawa zatrudnienia. To ono bowiem daje stabilizację.

Po pierwsze, aktywne miasto mogłoby współpracować z sądeckimi przedsiębiorcami w celu optymalizacji profilu kształcenia zawodowego. Szkoły i uczelnie, na podstawie danych uzyskanych od przedsiębiorstw, będą mogły dostosować swoją ofertę edukacyjną do ich potrzeb. Natomiast przedsiębiorstwa będą gwarantować zatrudnienie dla absolwentów. Nastąpi lepsze dostosowanie się popytu i podaży pracowników na sądeckim rynku pracy.

Po drugie, dodatkowym czynnikiem zachęcającym do zatrudnienia młodych jest częściowa partycypacja miasta w wynagrodzeniu pracownika. Gmina zobowiązywałby się do 30% udziału w kosztach wynagrodzeń absolwentów przez 12 miesięcy. Projekt współpracy na linii nauka-gospodarka-instytucja mogłoby być kształtowany, optymalizowany. Na początku uruchomiony w formie pilotażu. Ważnym założeniem byłaby inicjatywna rola gminy Nowy Sącz. Docelowo, dobrze funkcjonujący system wpłynąłby na uelastycznienie rynku pracy, większą dostępność odpowiednio wykształconych zawodowo pracowników. To mogłoby z kolei zwiększyć konkurencyjność sądeckich przedsiębiorstw, i dalej: przyniosłoby wpływy do budżetu miasta z podatków.

Czy takie przedsięwzięcia powinna realizować gmina? To wiąże się z wydatkami miasta. Każdy może wypowiedzieć się poprzez wzięcie udziału w sondażu – TUTAJ.

Autor: Grupa Młodzieżowa Sędziwoja

logo instytut

Share on twitter
Share on facebook