Nowy Sącz. Cudzoziemiec zatrudniał nielegalnie Hindusów i Lankijczyka w sądeckiej restauracji

Nowy Sącz. Cudzoziemiec zatrudniał nielegalnie Hindusów i Lankijczyka w sądeckiej restauracji

Funkcjonariusze Wydziału ds. Cudzoziemców Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców w jednej z sądeckich restauracji.

„Stwierdzono, iż 2 obywateli Indii i 1 obywatel Sri Lanki wykonywało pracę nielegalnie, naruszając przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Trzej mężczyźni w wieku od 31 do 33 lat wykonywali pracę na rzecz wskazanego podmiotu, bez wymaganego prawem zezwolenia na pracę, czym popełnili wykroczenie określone w art. 120 ust. 2 ww. ustawy. Stwierdzono również powierzanie nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcom przez prezesa zarządu firmy, którym jest 29-letni obywatel Indii” – czytamy w komunikacie prasowym KOSG.Właścicielowi firmy grozi grzywna w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.

Wobec nielegalnie pracujących obcokrajowców, oprócz grożących kar grzywny (nawet do 2 000 zł ), zostaną wszczęte postępowania o zobowiązaniu do powrotu.

Share on twitter
Share on facebook

Jesteś tegorocznym maturzystą ? Chcesz zostać prawnikiem lub chcesz poszerzyć swoje umiejętności w zakresie prawa ? Ten materiał jest dla Ciebie

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama