Nowy Sącz: co z podwyżką za śmieci? RIO kwestionuje część podjętej uchwały

Pod koniec lipca radni Nowego Sącza większością głosów podjęli uchwałę w sprawie nowych stawek za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców. W związku z tym, od początku września nowosądeczanie zapłacą 19 zł od osoby. Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała jednak część uchwały. Jakich podwyżek nie będzie?

Początkowo prezydent miasta w projekcie uchwały zaproponował, aby stawka za odbiór śmieci z 7,50 zł wzrosła do 24 zł. Ostatecznie wniósł do projektu autopoprawkę zmniejszającą opłatę do 19 zł. Ten pomysł poparła większość radnych, w tym rajcy Koalicji Nowosądeckiej, Koalicji Obywatelskiej, a także Grzegorz Ledziński, Dawid Dumana oraz radny PIS Wybieram Nowy Sącz Krzysztof Głuc.

Od września mieszkańcy miasta, którzy nie segregowali odpadów mieli płacić 38 zł. Uchwalono też zniżkę dla rodzin wielodzietnych – 2 zł. Rada Miasta Nowego Sącza ustaliła również stawkę opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi, które powstają na nieruchomościach niezamieszkałych. Tym samym za: 120 litrowy kubeł ze śmieciami trzeba byłoby zapłacić 6 zł, 240 l – 12 zł, 1100 l – 58 zł, 5000 – 260 zł, 7000 – 350 zł, 10 000- 520 zł, 15 000 l – 780 zł, a za pojemnik o pojemności 16 000 l – 840 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała część uchwały i wszczęła postępowanie unieważniające.

Zdaniem Kolegium Izby w kilku przypadkach stawki za pojemniki o określonej pojemności nie uwzględniają zasady proporcjonalności wynikającej z przepisów dotyczących ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

,,Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2020 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzany ogółem na osobę wyniósł 1.819 zł. Zatem ustalając stawkę opłaty za pojemnik o pojemności 1100 l w kwocie 58 zł Rada Miasta Nowego Sącza winna ustalić stawkę opłaty za pojemnik o pojemności 120 l w kwocie 6,33, 240 l – 12,65 zł, 5000 l – 263,64 zł, 7000 l – 369,09 zł, 10 000 l – 527,27 zł, 15 000 l – 790,91 zł i 16 000 l – 843,64.” – czytamy w przesłanym uzasadnieniu RIO.

Wątpliwość wzbudziła również ustalona ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowej w kwocie 180 zł. Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, iż uchybienia stanowią istotne naruszenie przywołanych przepisów prawa i wszczęła postępowanie zmierzające do stwierdzenia nieważności, ale tylko zakwestionowanej części uchwały podjętej 28 lipca br.

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.