Nowy Sącz: akcja honorowego oddawania krwi dla upamiętnienia 76. Rocznicy Powstania Warszawskiego

Nowy Sącz: akcja honorowego oddawania krwi dla upamiętnienia 76. Rocznicy Powstania Warszawskiego

Do końca sierpnia potrwa sądecka akcja honorowego krwiodawstwa, która ma dla upamiętnić 76. rocznicę Powstania Warszawskiego. Oddać krew możemy w oddziale terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa na ul. Kazimierza Wielkiego, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-12:00.

W czasie pandemii koronawirusa mniej osób jest skłonnych systematycznie oddawać krew, a zapotrzebowanie na nią nie maleje.

W związku z dyskwalifikacją określonej liczby dawców Twoja krew jest jeszcze bardziej potrzebna” – czytamy na portalu krwiodawcy.org.

Punkty pobrań krwi wprowadziły dodatkowe procedury bezpieczeństwa, które mają zminimalizować ryzyko. Rejestracja odbywa się zazwyczaj telefonicznie, lub przez stronę internetową. Prowadzony jest także pomiar temperatur, a dawcy przyjmowani są pojedynczo. Obowiązkowe są również maseczki i dezynfekowanie rąk. Sprzęt używany do poboru krwi jest oczywiście jednorazowy.

Jeśli, zdecydujemy się oddać krew, musimy pamiętać o kilku zasadach. Należy unikać pokarmów z dużą ilością tłuszczu, lepiej zjeść lekki posiłek i wstrzymać z nadmiernym wysiłkiem przed oddawaniem krwi. Zgłaszając się do punktu pobrań  musimy mieć przy sobie dowód tożsamości.  Następnie procedura wygląda tak, jak na załączonej infografice. Po wypełnieniu ankiety zostaniemy zbadani przez lekarza, a później zostanie już tylko najważniejsze.

Krwiodawstwo jest oczywiście dobrowolne, a krew oddajemy za darmo, ale tradycją jest symboliczne podziękowanie za bezcenny lek. Oprócz ośmiu czekolad i regeneracyjnego posiłku możemy dostać zwrot kosztów dojazdu do punktu. Otrzymamy także także zwolnienie z pracy lub ze szkoły na dany dzień i skorzystamy z bezpłatnych badań laboratoryjnych, jeśli wcześniej to zgłosimy.

fot. UM Nowy Sącz,  fb.com/krwiodawcy

Share on twitter
Share on facebook