Nowe formy wsparcia dla kobiet i rodziny – sprawdź czy skorzystasz

„Za życiem” – taką nazwę nosi ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku dotycząca wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w zakresie opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny. Sprawdź, czy spełniasz ustawowe warunki niezbędne dla otrzymania wsparcia.

Z różnych form wsparcia w ramach ustawy „za życiem” skorzystać mogą:

  • Każda kobieta w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań  wspierających rodzinę).
  • Rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.
  • Kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu.
  • Kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych.
  • Kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: urodzenia dziecka martwego,urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami).

Wspomniane wsparcie obejmuje między innymi dostęp do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę, odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego.

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 4000 zł  przysługiwać będzie z tytułu  urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Wzór zaświadczenia niezbędnego do otrzymania jednorazowego świadczenia oraz inne przydatne informacje  dostępne są w informatorze „Za życiem”. Jest dostępny TUTAJ.

Wniosek o wypłatę świadczenia  należy złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żywieckiej 13 w Nowym Sączu do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

 

fot.nowysacz.pl

 

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.