Nowe formy wsparcia dla kobiet i rodziny – sprawdź czy skorzystasz

„Za życiem” – taką nazwę nosi ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku dotycząca wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w zakresie opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny. Sprawdź, czy spełniasz ustawowe warunki niezbędne dla otrzymania wsparcia.

PROTEUSGASTRO1

Z różnych form wsparcia w ramach ustawy „za życiem” skorzystać mogą:

  • Każda kobieta w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań  wspierających rodzinę).
  • Rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.
  • Kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu.
  • Kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych.
  • Kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: urodzenia dziecka martwego,urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami).

Wspomniane wsparcie obejmuje między innymi dostęp do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę, odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego.

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 4000 zł  przysługiwać będzie z tytułu  urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Wzór zaświadczenia niezbędnego do otrzymania jednorazowego świadczenia oraz inne przydatne informacje  dostępne są w informatorze „Za życiem”. Jest dostępny TUTAJ.

Wniosek o wypłatę świadczenia  należy złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żywieckiej 13 w Nowym Sączu do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

 

fot.nowysacz.pl

 

MAGIK MAŁA
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

[mailpoet_form id="1"]