Nielegalnie pracowali w jednej z nowosądeckich firm. Właściciel może zapłacić nawet 30 tysięcy kary

Nielegalnie pracowali w jednej z nowosądeckich firm. Właściciel może zapłacić nawet 30 tysięcy kary

Podczas kontroli przeprowadzonej w jednej z nowosądeckich firm zajmujących się branżą budowlano-produkcyjną odkryto, że pracodawca zatrudniał nielegalnie obcokrajowców. W ponad 30 przypadkach nie dopełnił formalności i nie powiadomił urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców na terytorium RP. Teraz może zapłacić nawet 30 tysięcy kary. 

Weryfikacją objęto 46 obywateli Ukrainy i 1 obywatela Mołdawii. Okazało się, że dwóm z tych osób pracodawca powierzył nielegalne wykonywanie pracy na terenie Polski. Nie posiadali oni wymaganego przepisami zezwolenia. Zostali za to ukarani mandatami w wysokości 300 zł.

– Ponadto, w 33 przypadkach właściciel firmy nie dopełnił obowiązku powiadomienia właściwego urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców na terytorium RP, czym naruszył art. 120 ust. 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – informują funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Wobec pracodawcy wszczęte będzie postępowanie wyjaśniające. Może on dostać karę w wysokości od 3 do 30 tysięcy złotych.

fot. KaOSG

Share on twitter
Share on facebook