Newag ufundował stypendia dla młodych, zdolnych sądeczan

Newag ufundował stypendia dla młodych, zdolnych sądeczan

Podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, w obecności premier Beaty Szydło, prezes firmy NEWAG S.A. Zbigniew Konieczek podpisał umowę dotyczącą ufundowania stypendium dla najzdolniejszej młodzieży z subregionu sądeckiego.

Ufundowane przez Newag stypendium im. Braci Potoczków ma za zadanie wsparcie nauki zdolnej młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Jego celem jest również promowanie młodych talentów. Inicjatorem powstania Funduszu im. Braci Potoczków w 1992 roku był ówczesny poseł Zygmunt Berdychowski. Za patronów celowo wybrano braci Jana i Stanisława Potoczków z Rdziostowa, którzy zmienili sądecką wieś na przełomie XIX i XX wieku.

To nie jedyne stypendium, które firma NEWAG zapewnia zdolnej młodzieży. Początkiem tego roku NEWAG ufundował stypendium „Pro­desse in poste­rum” dla studentów Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Wspomniany program stypendialny ma za zadanie wspie­rać naj­zdol­niej­szych i naj­bar­dziej zaan­ga­żo­wa­nych stu­den­tów kie­runku Zarządzanie i Inży­nie­ria Pro­duk­cji, specjalność: Inży­nie­ria Pro­duk­cji Środ­ków Trans­portu Maso­wego.

O stypendiach Newagu czytaj również TUTAJ. 

Fot. Newag. 

Reklama