NEWAG po pierwszym kwartale 2018 roku ma ponad 7 milionów czystego zysku

Dla Grupy Kapitałowej NEWAG, zajmującej się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego, pierwszy kwartał 2018 roku nie był tak samo udany jak analogiczny okres z poprzedniego roku, jednak w ocenie zarządu sytuacja finansowa grupy jest stabilna, a wyniki są zgodne z założeniami przyjętymi w planie rocznym.

wsb3

Pierwszy kwartał 2018 r. NEWAG podsumował kwotą przychodów ze sprzedaży – 119,5 mln zł. W porównaniu z wynikiem z roku poprzedniego, jest to mniej o 45,5 mln zł.

Zysk netto grupy w okresie od stycznia do marca wyniósł 7,3 mln złotych – o 2,6 mln mniej niż w poprzednim roku w analogicznym okresie (9,9 mln zł).

Na wyniki grupy kapitałowej po pierwszym kwartale główny wpływ ma wartość zrealizowanej sprzedaży produkowanych i modernizowanych pojazdów. Wolumen osiągniętych przychodów jest konsekwencją realizacji podpisanych harmonogramów dostaw pojazdów, a te nie gwarantują równomiernego rozłożenia sprzedaży przez cały rok. Na drugi kwartał tego roku przypada większa wartość sprzedaży, należy się zatem spodziewać, że przychody za pierwsze półrocze będą prezentowały się lepiej.

W tym roku Newag podpisał umowę z władzami województwa świętokrzyskiego, sfinalizował także zamówienia dla województwa podkarpackiego i pomorskiego oraz spółki LHS.

 

ZESZYTYBOBO
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

[mailpoet_form id="1"]