Nauczyciele z Ukrainy kształcą się w sądeckim SPLOCIE

Nauczyciele z Ukrainy kształcą się w sądeckim SPLOCIE

nauczycielki i dyrektorki z ukrainy w SPLOCIE

Szkoły Plus = ośrodki aktywności społecznej w Ukrainie – to nazwa projektu, który realizują nauczyciele z Zespółu Szkół Społecznych SPLOT z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu dla nauczycieli z Ukrainy. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu aktywności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności społecznej młodzieży.

Do projektu zostały zaproszone trzy partnerskie szkoły z małych miejscowości w okolicach Bolechowa (rejon Iwano-Frankowsk). Sądeczanie jako gospodarze zorganizowali przyjazd oraz  7-dniowy pobyt w Nowym Sączu dla 12 gości z Ukrainy. Podczas warsztatów uczestnicy poznają nowoczesne techniki i metody nauczania, zasady pracy metodą Public Achievement oraz  specyfikę funkcjonowania „Szkół Plus”.

W każdej z ukraińskich szkół przez pięć miesięcy nauczyciele uczestniczący w projekcie będą używać – na lekcjach i na zajęciach pozalekcyjnych – nowych metod nauczania oraz korzystać z materiałów otrzymanych w trakcie warsztatów, które uczą aktywizowania uczniów do skutecznej pracy w grupie.

W każdej szkole powstanie co najmniej jedna grupa Public Achievement, która podzieli się z kolegami przebiegiem i rezultatami swej pracy. Grupa Public Achievement musi być prowadzona przez dwójkę nauczycieli przez dwie godziny w tygodniu, przez co najmniej 12 tygodni. Każdy uczestnik programu Public Achievement może potem założyć nową grupę. Grupy te będą rozwiązywać lokalne problemy własnymi rękami. W czerwcu 2023 uczniowie trzech najlepszych grup odbędą wizytę w Polsce.

Ukoronowaniem projektu będzie założenie trzech stowarzyszeń PTA oraz wdrożenie ich własnych projektów na rzecz szkoły. Ta praca w środowisku lokalnym i dzielenie się sukcesami z innymi szkołami powinny zachęcić do zakładania kolejnych NGOsówm, a więc wzmacniać III sektor. W ten sposób na terenie zachodniej Ukrainy znacząco rozwinie się kapitał społeczny.

 

„Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”

czytaj także: 15-latek z Nowego Sącza już w domu! Mama chłopca dziękuje czytelnikom DTS24

Share on twitter
Share on facebook