Nowy Sącz: milion na miejską zieleń. Najdroższe jest koszenie.

Nowy Sącz: milion na miejską zieleń. Najdroższe jest koszenie.

Rozpoczęły się wiosenne prace porządkowe w mieście. W planach prac jest „kosmetyka” drzewostanu, przegląd budek lęgowych, nasadzenia drzew i krzewów, aranżacja kwiatowych rabat i kompozycji. Urząd Miasta Nowego Sącza wydaje rocznie na pielęgnację miejskiej zieleni milion 162 tys. zł. 

Jak informują pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Nowego Sącza  – na pierwszy ogień pójdzie drzewostan wysoki w parkach, zadrzewieniach oraz na zieleńcach. Prace polegać będą na ukształtowaniu i przycinaniu koron drzew, usuwaniu drzew obumarłych lub zagrażających bezpieczeństwu a także wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych w koronach.

Kolejny krok, to przegląd budek lęgowych, ich oczyszczenie oraz rozwieszenie nowych.

Zagospodarowane zostaną zieleńce przy ul. Kolejowej, zaplanowano również nowe nasadzenia drzew między innymi na Plantach i w parku im. Ireny Styczyńskiej.

Kwiatowe aranżacje pojawią się pod zamkiem, na Plantach, przy Alejach Wolności oraz Alejach Batorego, na Rynku i ul. Jagiellońskiej oraz  na rondach i wysepkach rozjazdowych. Będą także kolorowe parasolki kwiatowe na rynku oraz ample kwiatowe zawieszone na latarniach.

Po zimie odświeżona zostanie mała architektura parkowa, w tym ławki  i kosze na śmieci.

Poniżej szczegółowy zestaw wydatków przygotowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej UM:

  • Koszenie zieleńców – 460 000 zł
  • Czystość zielenców i alejek parkowych – 107 000 zł
  • Usuwanie liści (grabienie jesiennie i wiosenne) – 35 000 zł
  • Przycinanie drzew ulicznych, krzewów i żywopłotów – 67 000 zł
  • Prace przy drzewostanie wysokim w parkach i zadrzewieniach, przy drogach (cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinki drzew – 176 000 zł
  • Nowe nasadzenia drzew i krzewów – 25 000 zł
  • Obsada kwiatowa letnia i wiosenna wraz z pielęgnacją – 160 000 zł
  • Remont ławek i montaż nowych – 32 000 zł
  • Inne prace (utrzymanie terenów przylegających do budynków komunalnych) oraz Miejsc Pamięci Narodowych – 100 000 zł

fot. www.nowysacz.pl

WYBORY 2024

REPERTUAR KINA SOKÓŁ

Reklama