Nadleśniczy tłumaczy powody wycinki w Dolinie Roztoki: odsłaniamy światło młodemu „pokoleniu” drzew

Nadleśniczy tłumaczy powody wycinki w Dolinie Roztoki: odsłaniamy światło młodemu „pokoleniu” drzew

Miłośnicy beskidzkich azylów spokoju, odwiedzając miejsca, w których prowadzona jest wycinka drzew, bywają zaniepokojeni. Takie zaniepokojenie wyraziła w mailu do redakcji dts24 jedna z naszych Czytelniczek, która zobaczyła efekty wycinki w Dolinie Wielkiej Roztoki w Paśmie Radziejowej. 

,,Dolina będąca do niedawna wizytówką Beskidu Sądeckiego została zniszczona wycinką prowadzoną przez Nadleśnictwo Piwniczna” – pisała Ewa Binek. Jej zdaniem działania drwali prowadzą nie tylko do zaburzenia równowagi ekologicznej górskiego ekosystemu, ale też obniżają atrakcyjność turystyczną regionu. Dnem doliny prowadzi pieszy i narciarski szlak turystyczny oraz ścieżka dydaktyczna. Sądeczanka informowała także o „zaoraniu” Polany Koniecznej i pracach prowadzonych nawet w Święto Niepodległości. Pełna treść jej wypowiedzi TUTAJ.

Z prośbą o komentarz zwróciliśmy się do Nadleśnictwa Piwniczna.

Na nasze pytania w związku z wiadomością Czytelniczki odpowiedział Stanisław Michalik – Nadleśniczy Nadleśnictwa Piwniczna.

Co jest powodem wycinki drzew na terenie doliny Roztoki Wielkiej?

– Powodem wycinki jest pozyskanie drewna. Leśnictwo, podobnie jak rolnictwo, czy budownictwo jest jednym z ważniejszych elementów gospodarki. Jest rzeczą normalną i naturalną, że potrafimy czerpać pożytki z lasu, nie naruszając jego zasobów. Najważniejsze jest, aby robić to w sposób zrównoważony. Dlatego też gospodarka leśna prowadzona jest na podstawie tzw. Planów Urządzenia Lasu. Wykonują je dla nadleśnictw specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska. Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny czy warunki glebowo-siedliskowe. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie, również te edukacyjne i turystyczne. Taki plan, na lata 2019/2028 dla Nadleśnictwa Piwniczna, wraz z Decyzją Ministra Środowiska zatwierdzającą jego prawidłowość można zobaczyć w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krakow/nadl_piwniczna/plan_urzadzania_lasu/czesc_opisowa

Kto podjął decyzję o wycince?

–  Jak wspomniałem wcześniej, gospodarka leśna, w tym również pozyskanie drewna prowadzona jest na podstawie decyzji Ministra Środowiska zatwierdzającej Plan Urządzenia Lasu. Z początkiem każdego roku wnioski gospodarcze zatwierdza nadleśniczy, przekazując je do realizacji poszczególnym leśnictwom. Wnioski takie zawierają ilościowy rozmiar prac, nie tylko dotyczący pozyskania, ale również plan zalesień i odnowień, plan pielęgnacji upraw, plan zabezpieczenia sadzonek przed zgryzaniem i wiele innych praz związanych z prowadzeniem zrównoważonej gospodarki leśnej.

Od kiedy prowadzona jest wycinka i do kiedy może potrwać?

– Prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna są prowadzone przez cały rok, jednak najodpowiedniejszym jest okres jesienno-zimowy, gdy ustaje wegetacja i gdy występująca pokrywa śniegu ochrania młode pokolenie podczas zrywki. W opisywanym przypadku, ścinka i zrywka drewna powinna zakończyć się pod koniec bieżącego roku. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że droga dolinowa, jak i drogi stokowe Leśnictwa Roztoka Wielka, są w bardzo duże mierze dostępne dla turystów, jedynie w miejscach składowania drewna występuje na nich błoto, powodując utrudnienia dla spacerujących.

Ile drzew już wycięto i ile ma jeszcze zostać wyciętych?

W 2020 roku w Leśnictwie Roztoka Wielka planowane jest pozyskanie na poziomie 9958 m3 drewna. Na dzień 16 listopada zostało pozyskane 7676 m3, około 77,1%.

Na jakim obszarze prowadzona jest wycinka?

W obecnym roku prace prowadzone są na 5 powierzchniach, których łączna powierzchnia wynosi 88,94 hektarów, co daje 6,6%. Powierzchnia Leśnictwa Roztoka Wielka to 1342 hektary.

Co stanie się z pozyskanym podczas wycinki drewnem?

Z pozyskanego drewna powstaną m.in. meble, elementy budowlane, stolarka okienna i drzwiowa, palety, opakowania czy zabawki drewniane. Znaczna część drewna zostanie przeznaczona na produkcję papieru, a cześć zostanie zakupiona przez mieszkańców jako opał. Można by tak długo wymieniać, drewno jest tak uniwersalnym materiałem, że znalazło ono aż 30 tys. zastosowań. Pochodzenie, sposób pozyskania i właściwości fizyczne drewna sprawiają, że jest najbardziej naturalnym i przyjaznym materiałem, który wykorzystujemy na tak wielką skalę. Jest niezbędnym elementem modnego dziś życia w stylu „eko”, w harmonii z naturą i w zdrowiu. W obliczu zmian klimatycznych ważne jest też to, że nie tylko żywe drzewa wiążą znaczne ilości dwutlenku węgla. Wielkim magazynem CO2 są również produkty z drewna.

Jakie będą skutki wycinki dla ekosystemu?

Nie da się ukryć, że podczas ścinki i zrywki drewna na danej powierzchni powstają uszkodzenia i wygląd takiego lasu nie jest dla wielu estetyczny, jednak czas pokazuje efekty takich działań. Dzięki cięciom odsłaniamy, dopuszczając znaczne ilości światła młodemu pokoleniu, co skutkuje jego szybkim wzrostem. Dzięki temu las regeneruje się bardzo szybko, co łatwo można stwierdzić na sąsiadujących powierzchniach, na których prowadzono prace 2-3 lata wcześniej.

Polana Konieczna została zaorana aby zasiać poletko żerowe dla zwierzyny leśnej, tym samym poprawiając jakość użytku zielonego. Ponadto w ostatnim czasie Nadleśnictwo zlikwidowało w tym miejscu ambonę łowiecką oraz mocno sfatygowane ogrodzenie tym samym poprawiając wrażenia estetyczne.

Czy to prawda, że prace wycinkowe prowadzone były także 11 listopada?

Tak, jedna z ekip zgłosiła, że w tym dniu będą prowadzone prace ścinkowo-zrywkowe. Prace wykonywane są przez firmę prywatną – Zakład Usług Leśnych, która wygrała roczny przetarg na całość prac związanych z gospodarką leśną na terenie Leśnictwa Roztoka Wielka. Blisko dwumiesięczna przerwa w wykonywaniu prac (marzec, kwiecień bieżącego roku), spowodowana sytuacją pandemiczną, skutkuje tym, że wiele firm stara się nadrobić stracony czas, pracując w dni ustawowo wolne od pracy, i aby wywiązać się z podpisanych umów.

fot. Ewa Binek

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Pieszo, na rowerach i pociągiem. Zobacz miejsce, które warto odwiedzić.

Play Video about Małopolski Festiwal Smaku w Gorlicach

Festiwal smaku w Gorlicch – piękna wizytówka Małopolski. Zobacz jak przebiegała tegoroczna edycja

Temat dnia

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.