Mystkowianie bezkonkurencyjni podczas Przeglądu Folkloru Sądecczyzny

Prawdziwą eksplozję sądeckiego folkloru można było podziwiać 10 czerwca w Michalczowej. Siedem zespołów regionalnych z przytupem i śpiewem na ustach pokazało co potrafi. Rywalizacja była naprawdę zacięta, jednak tym razem bezkonkurencyjna okazała się grupa z Mystkowa.

wsb3

Była to już czwarta edycja Przeglądu Folkloru Sądecczyzny. W Konkursie Tradycyjnego Tańca, Muzyki i Stroju Ludowego wzięły udział zespoły z całego regionu: ZR Nawojowiacy, ZR Echo Jaworza, ZR Górale Łąccy, ZR Helenioki, Grupa Regionalna Michalczowa, ZR Lipniczanie oraz ZR Mystkowianie.

Każda grupa zaprezentowała 10-minutowy program artystyczny. Decyzją jury, najwyższe nagrody we wszystkich kategoriach przyznano grupie z Mystkowa. Zespół nagrodzony został za całość programu, odtworzenie dawnej wersji stroju z pogranicza lachowsko-pogórzańskiego oraz za bardzo dobry tradycyjny wyraz muzyczny w śpiewie i muzyce.

- To dla nas wielka motywacja do dalszej pracy - mówił choreograf Zespołu Patryk Rutkowski. - Jesteśmy dumni, że wśród tylu wspaniałych wykonawców, prezentacja mystkowskiego folkloru zdobyła uznanie w oczach jury. Mocno wierzę, że dalsze poszukiwanie naszych korzeni będzie procentowało nie tylko coraz to bardziej ciekawymi widowiskami, ale przede wszystkim zwiększeniem naszej lokalnej tożsamości.

W sumie Zespół Regionalny Mystkowianie zdobył nagrody w wysokości 1600 złotych. Jednak tak naprawdę żadna grupa nie wróciła do domu z pustymi rękami.

Pełne wyniki konkursu przedstawiamy poniżej.

Komisja w składzie: Maria Brylak-Załuska Przewodnicząca Komisji, Lidia Czechowska - choreograf, Jadwiga Adamczyk - muzyk - przedstawiciel MCK Sokół przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

ZR MYSTKOWIANIE z Mystkowa
600,00 za całość programu

ZR HELENIOKI z Chełmca
450,00 za dobre wykonanie tańców i zachowanie na scenie

ZR NAWOJOWIACY z Nawojowej
400,00 za technicznie sprawne wykonane tańce

ZR ECHO JAWORZA z Ptaszkowej
350,00 za starodawne tańce i dobre tempa

LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej
300,00 za taneczny repertuar regionu Pogórza

GRUPA REGIONALNA MICHALCZOWA
200,00 za taneczny repertuar Lachów odmiany północnej

w kategorii stroju regionalnego:

ZR MYSTKOWIANIE z Mystkowa
600,00 za dobre odtworzenie dawnej wersji stroju z pogranicza lachowsko-pogórzańskiego

ZR ECHO JAWORZA z Ptaszkowej
500,00 za dobrze zróżnicowane stroje, za gurmanę ze sznurkiem, za dziewczęce spódnice "fartuchy" i żywe kwiaty we włosach dziewcząt.

GRUPA REGIONALNA MICHALCZOWA
300,00 za dobre zmiany w stroju męskim i żywe kwiaty we włosach dziewcząt.

ZR NAWOJOWIACY z Nawojowej
300,00 za letnie katanki i bluzki dziewczęce.

wyróżnienia:

ZR MYSTKOWIANIE z Mystkowa
400,00 za bardzo dobry tradycyjny wyraz muzyczny w śpiewie i muzyce

ZR GÓRALE ŁĄCCY z Łącka
300,00 dla kapeli za tradycyjny skład kapeli i brzmienie muzyki
100,00 dla zespołu za żywiołowość w tańcu i śpiewie

ZR NAWOJOWIACY z Nawojowej
300,00 dla kapeli za właściwe tempa dostosowane do tańca
50,00 dla Tomasza Janusa za indywidualność taneczną

GRUPA REGIONALNA MICHALCZOWA
200,00 dla kapeli za repertuar osadzony w lokalnych tradycjach okolic Michalczowej

ZR HELENIOKI z Chełmca
200,00 za śpiew zespołowy
50,00 dla klarnecisty Arkadiusza Franczyka
50,00 dla Marcina Wróbla za indywidualność taneczną

ZR ECHO JAWORZA z Ptaszkowej
200,00 dla kapeli za dobre brzmienie muzyki
50,00 dla starosty Wincentego Michalika za tradycyjne zaśpiewy

LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej
za punktualność rytmiczną
50,00 dla basistki Justyny Oracz
50,00 dla sekundzistki Klaudii Oracz

fot. Patryk Rutkowski, Daniel Kocoń 

 

WIŚMAŁA2020

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.