Młodzież z Łotwy przyjedzie na Sądecczyznę. Wszystko za sprawą grybowskiego liceum

Jeśli tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli, młodzi Łotysze przyjadą na praktyki zawodowe na Sądecczyznę. Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie nawiązało współpracę z Technikum Budowlanym w Daugavpils (Dyneburgu) na Łotwie. 

Jak zaznacza dyrektor grybowskiego liceum, dr Tomasz Walicki: ,,Dyneburg oraz region Łatgalii są Polakom historycznie bliskie. Na tych terenach około 30 procent społeczeństwa stanowi ludność pochodzenia polskiego”. Podpisana między szkołami umowa zakłada wymianę doświadczeń, uczniów i nauczycieli, współpracę w zakresie doskonalenia procesu edukacyjnego, a także promowanie otwartości na kulturę innego kraju. W planach są między innymi projekty dotyczące zdrowego stylu życia, czy rozwijania osobowości młodych ludzi.

Jeśli zniesione zostaną obostrzenia sanitarne, grupa uczniów z Łotwy odbędzie miesięczne praktyki zawodowe w nowosądeckich przedsiębiorstwach. W ramach dalszej współpracy szkół planowany jest także wyjazd młodzieży z Grybowa na wymianę edukacyjną do Dyneburga.

Umowę o współpracy podpisali dyrektorzy obu placówek – Tomasz Walicki oraz Ināra Ostrovska, w trakcie konferencji online.

fot. Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.