Młodzi Demokraci i Młodzi Nowocześni podpisali deklarację współpracy

Przedstawiciele nowosądeckich kół Forum Młodych Nowoczesnych  oraz Stowarzyszenia Młodzi Demokraci podpisali deklarację współpracy. Ideą porozumienia jest upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży oraz współpraca w celu osiągnięcia szerokiego porozumienia środowisk młodzieżowych.

To pierwsza taka deklaracja w historii Nowego Sącza. Obie strony wierzą, że  będzie ona miała znaczenie dla młodych aktywnych mieszkańców miasta.

GoldenEgo

Młodzi sądeczanie deklarują współpracę ze środowiskami opozycyjnymi oraz wystawienie swoich kandydatów w wyborach samorządowych. 

Koordynatorem prac zespołu, który będzie zajmował się spełnieniem wszystkich deklaracji został Sylwiusz Stojda z Młodych Nowoczesnych.

W tej deklaracji pokładamy wielkie nadzieje i wierzymy w pomyślną i daleko idącą współpracę między naszymi organizacjami - przekonują podpisani pod deklaracją Sara Obrzud i Sylwiusz Stojda.

TRADYCJATEXT

Wypowiedz się w tej sprawie